Symposium: "Betwiste instellingen: Het overbruggen van de kloof tussen individuele en collectieve veranderingsbenaderingen".

The Behaviour and Institutions platform invites you to the following upcoming event:

tot

Veel van de lopende discussie over maatschappelijke verandering richt zich op hoe instituties individueel gedrag kunnen veranderen (bijv. hoe nudges individuele actie vormgeven), met enige aandacht voor de institutionele en bredere sociale contexten die dit beïnvloeden. In dit symposium stellen we voor om de vraag om te draaien en ons af te vragen: Hoe kunnen mensen, collectief handelend, institutionele en maatschappelijke verandering bewerkstelligen?

Collectieven van mensen met verschillende toegang tot middelen en besluitvorming, die pleiten voor verandering van buitenaf en van binnenuit instellingen, kunnen (sociale, juridische, politieke, economische en culturele) instellingen veranderen: hun interne praktijken, hun reactie op maatschappelijke uitdagingen en hun invloed op individuen. Psychologie, sociologie, antropologie en andere sociale wetenschappen kunnen hier waardevolle inzichten in bieden. Dit rondetafelgesprek is bedoeld om deze perspectieven met elkaar in gesprek te brengen en een basis te leggen voor een nieuwe, interdisciplinaire onderzoeksagenda.

Sprekers:

Tine de Moor, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
Giuseppe Feola, Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht
Martijn van Zomeren, Rijksuniversiteit Groningen
Anna Zhelnina, Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Programma: 

14.00-14.15 Algemene inleiding

14.15-15.15 Plenaire discussie:

Een rondetafelgesprek met sprekers met een disciplinaire achtergrond zal draaien om de volgende vragen:

1. Wie zijn de actoren die betrokken zijn bij het genereren van institutionele en maatschappelijke verandering?
2. Waarom nemen deze actoren deel aan de sociale veranderingsdynamiek? 3. Perspectieven op motivatie en routes naar collectieve actie: waarom werken mensen (niet) samen om gemeenschappelijke/maatschappelijke problemen op te lossen? Wat zijn de belangrijkste concepten die ons kunnen helpen om (niet-)participatie te begrijpen?
3. Hoe kunnen collectieven van mensen sociale verandering teweegbrengen? Tools, tactieken en strategieën: wat en waarom kiezen mensen om te doen als ze samenwerken?


15.15 - 15:20 5 minuten koffiepauze

15.20 -16.00 World Café (interactieve workshop in groepen)

16.00-16.30 - Algemene discussie

Na de bijdragen van het panel volgt een algemene discussie waar alle aanwezigen welkom zijn om hun eigen perspectieven op de centrale vragen te delen. Of je nu werkt aan collectieve actie en burgerinitiatieven of benieuwd bent hoe deze kaders en perspectieven van toepassing kunnen zijn op je eigen onderzoek, kom naar dit interactieve panel!

16.30-17.00 "Speed dating"

17.00 Borrel

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Belle Van Zuylen hall, Academiegebouw
Aanmelden

Registreer u hier via de REGISTRATIE LINK: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_a9vuHBldKJgDi7Q externe link vóór donderdag 16 mei.

Als u suggesties of vragen heeft over het symposium, neem dan contact op met dr. Anna Zhelnina, a.zhelnina@uu.nl