Promotie: Unexplained symptoms in primary care - an integrated physical and psychological approach

tot

Samenvatting

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn klachten die medisch onvoldoende verklaard kunnen worden, zoals pijn, vermoeidheid en duizeligheid. Patiënten met SOLK kunnen milde tot matige en chronische klachten ervaren. Dit proefschrift focust zich op het herkennen en behandelen van mensen met matige SOLK ter preventie van chronische klachten. 
Patiënten met matige SOLK kunnen vroegtijdig opgespoord worden in het elektronisch patiëntendossier bij de huisarts met een nieuw ontwikkelde screeningsmethode. De screeningsmethode ondersteunt de huisarts bij het tijdig opsporen van mensen met deze klachten. Na controle door de huisarts wordt de patiënt proactief benaderd voor een preventieve behandeling. De geïntegreerde en blended behandeling bestaat uit online zorgmodules en enkele face-to-face behandelingen die gedurende twaalf weken worden aangeboden door de fysiotherapeut en praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg. De mix van eHealth en persoonlijke gesprekken is bedoeld om het inzicht bij de patiënt te vergroten en zelfmanagement en een actieve levensstijl te stimuleren.
Uit het onderzoek is gebleken dat aan het einde van de behandeling 32.1% van de deelnemers adequate klachtenverlichting ervaarden. Bij de deelnemers die gebruikelijke zorg kregen ervaarden 13.7% adequate klachtenverlichting. Hoewel kwaliteit van leven en de meeste secundaire uitkomstmaten na de behandeling verbeterde, verschilde deze verbetering niet van het behandeleffect bij deelnemers die gebruikelijke zorg kregen. Over het geheel gezien waren de deelnemers positief over de behandeling.
Met dit onderzoek is een eerste stap gezet richting vroegsignalering en een preventieve behandeling voor patiënten met matige SOLK in de eerste lijn. Verdere optimalisatie is vereist voordat de screeningsmethode en de behandeling in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
P.E. van Westrienen
Proefschrift
Unexplained symptoms in primary care - an integrated physical and psychological approach
Promotor(es)
prof. dr. C. Veenhof
prof. dr. N.J. de Wit
Co-promotor(es)
dr. M.F. Pisters
dr. M. Gerrits