Promotie: The role of anti-Müllerian hormone in the etiology of cancer and cardiometabolic diseases

tot

Samenvatting

De term ‘reproductieve veroudering’ verwijst naar het afnemen van zowel het aantal eicellen als de kwaliteit daarvan tot het moment dat vrouwen in de overgang komen. Reproductieve veroudering is in verband gebracht met het risico op verschillende ziekten, waaronder borstkanker, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Maar of reproductieve veroudering daadwerkelijk een oorzakelijke rol speelt in het ontstaan van deze ziekten, en welke biologische processen hieraan ten grondslag liggen, is nog niet helemaal duidelijk. Anti-Müller hormoon (AMH)  is een hormoon dat bij vrouwen geproduceerd wordt door de eiblaasjes in de eierstokken. Het is mogelijk dat AMH de relatie verklaart tussen reproductieve veroudering en het risico op de eerder genoemde ziekten. In dit proefschrift is onderzocht of AMH-concentraties gemeten in het bloed een (oorzakelijk) verband hebben met het risico op kanker, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. De resultaten suggereerden dat er mogelijk een verband is tussen lagere AMH-concentraties en een hoger risico op diabetes type 2 in vrouwen en lagere AMH-concentraties en slagaderverkalking in mannen. Echter, onze onderzoeksresultaten vormen geen doorslaggevend bewijs voor of tegen een oorzakelijk verband tussen AMH en het ontstaan van verschillende soorten kanker en hart- en vaatziekten en diabetes. Toekomstig onderzoek zou deze vraag kunnen beantwoorden door het soort onderzoek beschreven in dit proefschrift te combineren met meer fundamenteel laboratorium onderzoek.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Digitaal (link)
Promovendus
Drs. R.M.G. Verdiesen
Proefschrift
The role of anti-Müllerian hormone in the etiology of cancer and cardiometabolic diseases
Promotor(es)
prof. dr. ir. Y.T. van der Schouw
prof. dr. C.H. van Gils
Co-promotor(es)
dr. N.C. Onland-Moret