Promotie: Telephone triage of patients with chest discomfort

tot

Samenvatting

Dit proefschrift richt zich op het beschrijven, begrijpen en verbeteren van telefonische triage van patiënten met acute borstkasklachten (druk, pijn of benauwd gevoel op de borst) die de huisartsenpost bellen.
(i)    De Nederlandse Triage Standaard die hierbij gebruikt wordt presteerde slecht wat betreft veiligheid en efficiëntie bij het toewijzen van de adequate urgentie aan patiënten met een acuut coronair syndroom of een andere levensbedreigende aandoening. Gelukkig schalen triagisten de urgentie regelmatig op waardoor de veiligheid verbetert.  
(ii)    Tijdens het telefonisch contact vormen triagisten zich een beeld (‘mentaal plaatje’) van de patiёnt en compenseren hiermee het gebrek aan visuele informatie. Voor triagisten blijkt ‘congruentie’ in het gebruik met de Nederlandse Triage Standaard essentieel voor hoe ze met het systeem werken, betekenend dat het systeem hun beslissingsproces ondersteunt.
(iii)    Patiënten met acute borstkasklachten die ’s nachts bellen (tussen 0.00 en 9.00 uur) hebben een tweemaal zo hoog risico op een acuut coronair syndroom dan patiënten die op andere tijden bellen. Dit is evident bij mannen en minder uitgesproken bij vrouwen.
(iv)    Er bleken meer overeenkomsten dan verschillen in klachten die kunnen wijzen op een acuut coronair syndroom bij mannen en vrouwen met acute borstkasklachten. Er wordt even vaak een ambulance gestuurd naar vrouwen als naar mannen met acute borstkasklachten.
(v)    Voor zowel mannen als vrouwen zijn leeftijd, een drukkend of zwaar gevoel op de borst, zweten en uitstraling van de ‘pijn’ het best voorspellend voor een acuut coronair syndroom.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
L.T.C.M. Wouters
Proefschrift
Safe telephone triage of acute cardiovascular symptoms in out-of-hours primary care
Promotor(es)
prof. dr. F.H. Rutten
prof. dr. A.W. Hoes
Co-promotor(es)
dr. D.L.M. Zwart
dr. E. de Groot