tot

Promotie: Strategies to improve the quality of foetal monitoring and intrapartum care in high-volume, low-resource maternity units

Samenvatting

Elk jaar overlijden wereldwijd ongeveer 5 miljoen baby’s. Het overgrote deel hiervan overlijdt tijdens de bevalling of vlak daarna en in landen met onvoldoende personeel en middelen om goede zorg te kunnen leveren.

In het Mnazi Mmoja Hospital op Zanzibar (Tanzania) is het aantal doodgeboren kinderen vrij hoog, 59 op de 1000 geboortes. Wij onderzochten manieren om het personeel van het ziekenhuis te ondersteunen bij het leveren van betere zorg met de beperkte middelen die daar beschikbaar zijn.

Ten eerste onderzochten wij de mogelijkheid om vrijwilligers te trainen om de professionele zorgverleners te kunnen ondersteunen bij het monitoren van de foetale conditie tijdens de bevalling. Echter bleken de zorgverleners geen voorstander van deze oplossing.

Samen met het zorgpersoneel hebben we internationale richtlijnen aangepast aan de lokale mogelijkheden. Aanpassingen die nodig waren, omdat deze richtlijnen vaak niet goed toepasbaar zijn in de drukke klinieken met beperkte middelen. 

Door het geven van periodieke trainingen, op basis van deze aangepaste richtlijnen, namen kennis, vaardigheden en klinische praktijkervaring toe onder het zorgpersoneel. Ook zagen we een verbetering in de gezondheid van pasgeborenen en een afname van het aantal doodgeborene kinderen (het aantal kinderen met een lage Apgar score halveerde en het aantal doodgeborenen daalde met een derde).

Tenslotte ontwikkelden we een praktisch statistisch model waarmee zorgverleners zwangere vrouwen met een verhoogd risico op doodgeboorte beter kunnen identificeren, om zo de zorg voor deze vrouwen tijdens de bevalling te kunnen prioriteren. 

Ons onderzoek toont aan dat wij als onderzoekers samen kunnen werken met zorgpersoneel in de kliniek om oplossingen te kunnen ontwikkelen die toepasbaar zijn binnen de lokale werkomstandigheden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
N. Housseine
Proefschrift
Strategies to improve the quality of foetal monitoring and intrapartum care in high-volume, low-resource maternity units
Promotor(es)
prof. dr. A. Franx
prof. dr. D.E. Grobbee
Co-promotor(es)
dr. M.J. Rijken
dr. J.L. Browne