Promotie: Safe telephone triage of acute cardiovascular symptoms in out-of-hours primary care

tot

Samenvatting

Dit proefschrift richtte zich op de huidige manier waarop telefonische triage wordt uitgevoerd met de Nederlandse Triage Standaard bij patiënten met acute cardiovasculaire klachten verdacht voor een transient ischaemic attack (TIA)/beroerte of een acuut coronair syndroom (ACS) die de huisartsenpost belden. 
(i)    De Nederlandse Triage Standaard presteerde matig wat betreft veiligheid (sensitiviteit) en slecht wat betreft efficiëntie (specificiteit) bij het toewijzen van adequate urgenties aan patiënten met en zonder TIA/beroerte. 
(ii)    We ontwikkelden een nieuw diagnostisch predictiemodel voor het opsporen van TIA/beroerte tijdens telefonische triage op de huisartsenpost, dat een goed discriminerend vermogen had en met als sterkste voorspellers leeftijd, vrouwelijk geslacht, zwakte van de arm en spraakproblemen. 
(iii)    Patiënten waar een calamiteit is opgetreden omdat een ACS was gemist overlappen grotendeels in kenmerken met patiënten verdacht voor ACS, waar geen calamiteit is opgetreden. We konden geen kenmerken van gemiste ACS identificeren, die tijdens de triage nuttig zouden kunnen zijn om toekomstige calamiteiten bij patiënten met pijn op de borst te voorkomen. 
(iv)    Ervaren huisartsen beoordeelden - geblindeerd voor de uitkomst - de telefonische triage van de calamiteiten waarbij een ACS was gemist vaker als ‘onveilig’ en van ‘slechte’ kwaliteit dan die van patiënten verdacht voor ACS, waar geen calamiteit is opgetreden. De mate van overeenstemming tussen de huisartsen was echter laag. 
(v)    Conversatie analyse toonde aan dat het gebruik van meerkeuze ‘of-vragen’ (bijv. “Is het een beklemmende of stekende of krampende pijn?”) door de triagist kan leiden tot ongunstige effecten op de interactie tussen de triagist en de beller.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
D.C.A. Erkelens
Proefschrift
Safe telephone triage of acute cardiovascular symptoms in out-of-hours primary care
Promotor(es)
prof. dr. F.H. Rutten
prof. dr. R.A.M.J. Damoiseaux
Co-promotor(es)
dr. D.L.M. Zwart
dr. E. de Groot