Promotie: Prognosis, proportionality and preferences - Deciding on continuing or limiting intensive care treatment

tot

Op 30 september verdedigt Monika Kerckhoffs haar proefschrift, getiteld Prognosis, proportionality and preferences. Deciding on continuing or limiting intensive care treatment.

Samenvatting promotie

Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 80.000 patiënten op een Intensive Care (IC) behandeld. Hoewel de meeste patiënten na een korte IC opname goed herstellen, kan de nasleep zwaar zijn en zal een deel van de patiënten tijdens of na de IC opname overlijden. Het is dan ook belangrijk om de haalbaarheid en wenselijkheid van een IC behandeling steeds opnieuw te evalueren. Hiervoor moet de verwachte langetermijn uitkomst afgewogen worden tegen het huidige lijden en de wensen ten aanzien van toekomstig functioneren. Dit proefschrift richt zich enerzijds op langetermijn uitkomsten en anderzijds op de besluitvorming rondom het doorgaan of beperken van de IC behandeling.

We vonden dat van de 8% Nederlandse IC patiënten die langer dan een week op de IC wordt behandeld, 40% in het eerste jaar overlijdt. De kans op overlijden wordt, na enkele dagen, het beste voorspeld door patiëntkenmerken als leeftijd en gezondheid vooraf. Daarnaast houden veel patiënten lichamelijke of mentale klachten en een verminderde kwaliteit van leven. Desondanks beoordeelde driekwart hun uitkomst als acceptabel.

Op basis van de bevindingen uit literatuuronderzoek, ontwikkelden we met voormalig IC patiënten en naasten, IC verpleegkundigen en intensivisten een model dat vier onderdelen in het besluitvormingsproces beschrijft. Drie onderdelen beschrijven de timing en inhoud van gesprekken, de vierde is een wekelijkse time-out. Hierbij worden prognostische factoren, huidig lijden en patiëntvoorkeuren systematisch en multidisciplinair geëvalueerd. Bij evaluatie van deze time-out bleek dat na de invoer hiervan het besluit tot het beperken van de behandeling later werd genomen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
drs. M.C. Kerckhoffs
Proefschrift
Prognosis, proportionality and preferences - Deciding on continuing or limiting intensive care treatment
Promotor(es)
prof. dr. D. van Dijk
prof. dr. J.J.M. van Delden
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository