Promotie: Patient profiling and prediction of response to immune-modulating treatment in moderate-to-severe atopic dermatitis

tot

Samenvatting

Constitutioneel eczeem (CE) is een van de meest voorkomende chronische inflammatoire huidaandoeningen. Door de ontwikkeling van nieuwe gerichte therapieën zal de behandeling van CE meer gepersonaliseerd gaan worden. De grootste uitdagingen van nieuwe behandelingen zijn het voorspellen van de meest optimale behandeling voor een individuele patiënt en het monitoren en voorkomen van bijwerkingen. In dit proefschrift wordt een voorspellende biomarker formule beschreven, welke in staat is om moeilijk behandelbare CE patiënten te identificeren die in aanmerking komen voor systemische behandeling. Daarnaast worden verschillende groepen van CE patiënten geïdentificeerd op basis van biomarker profielen in het bloed, die ondersteunend kunnen zijn bij het vinden van de meest optimale behandeling.

Dit proefschrift richt zich verder op de korte- en lange termijn immunologische effecten van dupilumab, de eerste geregistreerde biological voor de behandeling van CE, en de ontstaansmechanismen van verschillende bijwerkingen. We bevestigen een snel werkingsmechanisme van dupilumab, al binnen twee uur na de eerste toediening. Dit gaat gepaard met een sterk en vroeg immunologisch effect. Tijdens langdurige follow-up ontwikkelt 40% van de dupilumab-behandelde CE patiënten conjunctivitis. De meerderheid van deze patiënten blijft last houden van mild tot matig ernstige conjunctivitis ondanks behandeling van de ogen. CE patiënten die conjunctivitis ontwikkelen tijdens dupilumab behandeling laten een opmerkelijk laag aantal slijm producerende cellen (goblet cellen) en de aanwezigheid van een ontstekingsinfiltraat zien.  

De onderscheidende biomarker profielen van de verschillende patiënten subgroepen zullen, samen met eventuele (atopische) comorbiditeiten en de risico factoren voor mogelijke bijwerkingen die in dit proefschrift worden beschreven, bijdragen aan gepersonaliseerde behandelstrategieën.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
D.S. Bakker MSc
Proefschrift
Patient profiling and prediction of response to immune-modulating treatment in moderate-to-severe atopic dermatitis
Promotor(es)
dr. M.S. de Bruin-Weller
prof. dr. F. van Wijk
Co-promotor(es)
dr. J.L. Thijs
dr. J. Drylewicz