Promotie: Muscle-up: enhancing mussel collection and transplantation success with a biodegradable material

tot

Het doel van dit onderzoek was om een strategie te verkennen om het succes van mosselinvang en -transplantaties voor restauratie- en aquacultuurdoeleinden te verbeteren, met name door het gebruik van biologisch afbreekbare structuren, de zogenoemde BioShell-SMC's.

De resultaten toonden aan dat de locatie van invang aanzienlijke invloed had op de efficiëntie van het invangen van mosselzaad, waarbij traditionele touwen beter presteerden dan BioShell-SMC's in ruwere, meer blootgestelde gebieden. Onder kalmere omstandigheden was de uiteindelijk verkregen biomassa aan mosseldzaad vergelijkbaar. Het gebruik van de BioShell-SMC bleek een veelbelovende aanpak te zijn om de overleving en de vestiging van groter mosselzaad te verbeteren. Daarbij bleken zelf-faciliterende feedbackmechanismen een belangrijke rol te spelen. Hoewel de BioShell-SMC bescherming bood tegen zowel hydrodynamische invloeden als predatoren, was de mate van effectiviteit afhankelijk van de grootte van de mosselen, waarbij kleinere mosselen kwetsbaar bleken voor predatie gedurende de eerste dagen tot weken. Mosselen met een hoge dichtheid die aan de BioShell-SMC waren vastgehecht, verspreidden zich van de SMC naar de omliggende bodem op zowel modderige als zanderige sedimenten, waardoor ze de kans kregen om aan hoge competitie op het touw te ontsnappen. Het overleven van mosselen werd niet beïnvloed door grootschalige zaaiingspatronen. Het aanleggen van de BioShell-SMC in een bandenpatroon blijkt dus geen voordelen te hebben.

Concluderend heeft de BioShell-SMC aangetoond het transplantatiesucces van mosselen aanzienlijk te kunnen verbeteren, wanneer op het juiste moment, in de juiste mosseldichtheden en op kleine schaal toegepast.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Utrecht University Hall, Domplein 29, and online via this link
Promovendus
L.A. van den Bogaart
Proefschrift
Muscle-up: enhancing mussel collection and transplantation success with a biodegradable material
Promotor(es)
prof. dr. T.J. Bouma
Co-promotor(es)
dr. J.J. Capelle