Promotie Muge Qile: Targeting Potassium Channel Trafficking in Cardiac Arrhythmia

tot

Op 3 september verdedigt Muge Qile haar proefschrift, getiteld Targeting Potassium Channel Trafficking in Cardiac Arrhythmia.

Samenvatting promotieonderzoek

Een verstoord transport van ionkanaal eiwitten in de hartcel is een sterk onderschatte oorzaak van hartritmestoornissen. Bovendien wordt er tijdens medicijnontwikkeling te weinig aandacht aan besteedt als een factor in bijwerkingen. De focus van dit proefschrift ligt op het onderzoeken van de rol van kaliumkanaal transport bij hartritmestoornissen en het vinden van nieuwe middelen om dit laatste tegen te gaan. De kaliumkanalen KIR2.x en Kv11.1 (hERG) kanalen zijn onderwerp van onderzoek. In hoofdstuk 2 benoemen we verschillende erfelijke ziekten die verband houden met een veranderde hoeveelheid ionkanalen op het membraan, te wijten aan verstoringen in het intracellulaire eiwittransport. In Hoofdstuk 3 hebben we de huidige diermodellen in hartritme-onderzoek besproken om geschikte modellen voor kanaaleiwit transport studies te vinden. De rol van ionkanaal eiwit transport vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld farmacologische activering en structuur-analyse, werd geëvalueerd in hoofdstuk 4 - 6. In Hoofdstuk 7 identificeerden we de functionele eigenschappen van verschillende Pentamidine-analogen, een bestaand medicijn tegen infecties met een typische bijwerking op het Kv11.1 kanaal. Ten slotte hebben we in hoofdstuk 8 de resultaten en conclusies van alle eerdere hoofdstukken samengevat en besproken. We kunnen concluderen dat het intracellulaire transport van kaliumkanaal-eiwitten een waardevol aangrijpingspunt is om hartritmestoornissen middels een farmacologische weg te behandelen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
M. Qile
Proefschrift
Targeting Potassium Channel Trafficking in Cardiac Arrhythmia
Promotor(es)
prof. dr. M.A. Vos
Co-promotor(es)
dr. M.A.G. van der Heyden