Promotie Miranda van den Oetelaar

tot

Op 2 september verdedigt Wilhelmina Francisca Johanna Maria van den Oetelaar haar proefschrift, getiteld Advancing Healthcare: balancing workload of nurses to enhance quality of care, nurses’ health and operational excellence.

Samenvatting promotieonderzoek

Ziekenhuizen staan voor de uitdaging om met een groeiende vraag naar zorg en een steeds beperkter budget toch hoge kwaliteit van zorg te bieden. Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in het bieden van een hoge kwaliteit van zorg en zijn mede bepalend voor hoe patiënten de zorg ervaren. Er is een toenemend tekort aan verpleegkundigen, wat een risico geeft dat de werkbelasting te hoog oploopt, en daarmee de kwaliteit van zorg achteruit gaat en verpleegkundigen minder werkplezier ervaren of gezondheidsklachten krijgen. 
In dit proefschrift beschrijven we een nieuwe methode om werkbelasting van verpleegkundigen te bepalen met behulp van objectieve maten. Het blijkt van belang om opleiding en ervaring van verpleegkundigen te verwerken in deze berekeningen. De methode geeft een indicatie van de huidige en de te verwachten werkbelasting, zodat deze beter verdeeld kan worden over de werkdagen en tussen afdelingen. We vinden een duidelijk verband tussen deze berekende werkbelasting en de daadwerkelijk ervaren werkbelasting. Verder tonen we aan dat wanneer verpleegkundigen zich gesteund voelen door collega’s, dit een positief effect heeft op ervaren hoeveelheid werk en werktempo en in mindere mate ook op mentale, emotionele en fysieke werkbelasting. We vinden geen bewijs dat ervaren steun van leidinggevenden effect heeft op ervaren werkbelasting. Gediplomeerd verpleegkundigen ervaren een hogere emotionele belasting dan studenten. Hoe meer tijd besteed wordt aan directe patiëntenzorg, hoe hoger verpleegkundigen de hoeveelheid werk en het werktempo ervaren. Daarentegen blijkt dat wanneer er meer tijd besteed is aan registratie, de hoeveelheid werk als minder wordt ervaren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
MSc W.F.J.M. van den Oetelaar
Proefschrift
Advancing Healthcare: balancing workload of nurses to enhance quality of care, nurses’ health and operational excellence
Promotor(es)
prof. dr. W. Grolman
prof. dr. W. Van Rhenen
Co-promotor(es)
dr. C.A.M. Roelen