Promotie: Managing microbial risks of drinking water and sanitation to prevent waterborne infectious diseases

Promotie H.H.J.L. van den Berg

tot

Samenvatting van proefschrift

Besmet drinkwater en het gebrek aan goede sanitaire voorzieningen zijn belangrijke oorzaken dat infectieziekten die via water worden overgedragen, zich verspreiden. Verouderde infrastructuur, verstedelijking en klimaatverandering zorgen ervoor dat de toegang tot voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen wordt bedreigd. Risicomanagement is belangrijk voor veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Daarmee kunnen risico’s voor drinkwater systematisch in kaart worden gebracht en onder controle gehouden.  

Risicomanagement omvat een risicoanalyse en monitoring van de waterkwaliteit. Met behulp van risicoanalyse kunnen microbiële gevaren in kaart worden gebracht zodat kan worden geschat hoe schadelijk die zijn. Door de kwaliteit van drinkwater en afvalwater te monitoren kunnen gevaren (vroegtijdig) worden gesignaleerd en kan hierop proactief worden gehandeld. Zo kan worden voorkomen dat infectieziekten zich via water verspreiden.

Dit proefschrift richt zich op risicomanagement voor drinkwater en sanitaire voorzieningen om de verspreiding van wateroverdraagbare infectieziekten, te verminderen. Het onderzoek vond plaats in verschillende landen: Nederland, Ethiopië, Servië en Mozambique. Het algehele doel is om waterkwaliteitsmonitoring en risicoanalyse beter te integreren in risicomanagement. Dit voorkomt dat risico’s in kaart worden gebracht zonder dat er maatregelen op volgen. Daarnaast is onderzocht in hoeverre verschillende aanpakken van risicomanagement kunnen worden gecombineerd voor drinkwater en/of sanitaire voorzieningen. 

Het blijkt dat zowel risicoanalyse als waterkwaliteitsmonitoring helpen om microbiële besmettingen van drinkwater en sanitaire voorzieningen te voorkomen. Beide moeten daarom goed worden ingebed in risicomanagement. Het is belangrijk dat risicomanagement een continu proces is zodat de bevindingen regelmatig kunnen worden bijgewerkt. Zo blijven ze up to date en kunnen nieuwe uitdagingen en risico’s tijdig in kaart worden gebracht en onder controle worden gehouden. Hierdoor worden gezondheidsrisico’s gerelateerd aan drinkwater en sanitaire voorzieningen zo klein mogelijk, nu en in de toekomst. 

Het blijkt mogelijk om aanpakken voor risicomanagement met elkaar te combineren of zelfs te integreren. In dit proefschrift zijn risicomanagement voor drinkwater en sanitaire voorzieningen geïntegreerd in één aanpak. Dit kan in de toekomst worden uitgebreid met risicomanagementaanpakken voor andere doeleinden van water. Denk aan zwemwater en irrigatiewater voor de landbouw.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
H.H.J.L. van den Berg
Proefschrift
Managing microbial risks of drinking water and sanitation to prevent waterborne infectious diseases
Promotor(es)
prof. dr. A.M. de Roda Husman
prof. dr. J.F. Schijven