tot

Promotie: Intestinal microbiota and broiler health

Samenvatting proefschrift:

Vleeskuikens zijn door genetische selectie een zeer efficiënte bron van vleesproductie geworden. In het verleden werden antibiotica preventief gebruikt om vleeskuikens te kunnen laten groeien met weinig gezondheidsproblemen. Antibioticaresistentie is echter een van de grootste bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid. Daarom is sinds 2006 het preventief gebruik van antibiotica niet meer toegestaan binnen de veehouderij in Europa. Na het verbod namen de darmgezondheidsproblemen bij vleeskuikens aanzienlijk toe. Deze darmgezondheidsproblemen worden vaak geassocieerd met een disbalans in de microbiota. Microbiota wordt gedefinieerd als de verzameling van levende micro-organismen die aanwezig zijn in een bepaalde omgeving. Kennis over de ontwikkeling en variatie van de darmmicrobiota is van grote waarde om de gezondheid van vleeskuikens te optimaliseren en de noodzaak van therapeutische antibiotica te verminderen. Het doel van het onderzoek in dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de interactie tussen de darmmicrobiota en de gezondheid van vleeskuikens. Het eerste deel van dit proefschrift gaat over hoe darmmicrobiota-onderzoek bij pluimvee ontworpen zou moeten worden. Zowel binnen als tussen studies is namelijk een aanzienlijke variatie in de samenstelling van de darmmicrobiota waargenomen. Het tweede deel van dit proefschrift gaat in op de vraag of fenotypische kenmerken de samenstelling van de darmmicrobiota en de variatie in pluimveebedrijven kunnen verklaren. In het derde deel verschuift de focus van observationele studies naar interventiestudies.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
J.G. Kers
Proefschrift
Intestinal microbiota and broiler health
Promotor(es)
prof. dr. J.A. Stegeman
Prof. dr. H. Smith
Co-promotor(es)
dr. F.C. Velkers
dr. ir. E.A.J. Fischer