Promotie: IMPLEMENTATION OF INNOVATION AND ETHICS USING VIDEO-BASED LEARNING IN NERVE SURGERY

tot

Samenvatting

Een online video programma (OVP) werd ontwikkeld als een leermiddel om 1) ervaring in de praktijk te brengen en om 2) ethische bezwaren, die uit chirurgische innovaties zouden kunnen ontstaan, te bekijken. Innovatie is essentieel voor het verbeteren van chirurgie. De invoering kan soms decennia duren: er wordt geschat, dat het 17 jaar duurt om (maar) 14 % van het medisch onderzoek in de praktijk te brengen. Video is een belangrijk medium om kennis te vergaren en het stimuleert het visueel leren door het zien van voorbeelden. In dit proefschrift hebben wij een OVP ontwikkeld voor perifere zenuwchirurgie. Via YouTube werd kennis wereldwijd overgedragen naar de praktijk voor een groot publiek, maar er werd ook een leeromgeving gemaakt voor chirurgen. Om dit model te valideren hebben wij het leren geanalyseerd, waarbij de betrokkenheid van chirurgen werd gebruikt als een maat voor kwaliteit van de leer videos. In cadaver simulaties en zgn. mixed-methods studies, werden deze videos geoptimaliseerd voor het leren van operaties. Dit werd in de praktijk bereikt door het aantal technische fouten te verminderen en door het verkrijgen van betere klinisch inzichten in de nieuwe techniek. Het is essentieel om ook de ethiek achter deze innovatieve technieken te bekijken. Tijdens het ontwikkelen van deze leermethoden, kwamen wij een ethisch dilemma tegen. De gebruikte anatomie atlas voor de chirurgie en het onderwijs, was ontwikkeld was met de lichamen van slachtoffers van de Holocaust. Voor het toch gebruikmaken van de Pernkopf atlas in de klinische praktijk, werden criteria opgesteld. Deze ethische richtlijnen waren gebaseerd op vier voorwaarden om gebruik in de kliniek en het onderwijs toe te staan. Dit resulteerde uiteindelijk in een nuttige online leermodule om kennis te laten verspreiden en implementeren voor chirurgische innovaties en ethiek.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
A. Yee
Proefschrift
IMPLEMENTATION OF INNOVATION AND ETHICS USING VIDEO-BASED LEARNING IN NERVE SURGERY
Promotor(es)
prof. dr. J.H. Coert
Co-promotor(es)
prof. S.E. Mackinnon
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository