Promotie: Forensic soil comparison. Towards objective methods for a more robust evidential value

tot

Het proefschrift ‘Forensische grondvergelijking: gericht op objectieve methoden voor een robuustere bewijswaarde’ beschrijft de verschillende uitdagingen voor de praktiserende forensische onderzoekers die stuifmeel analyse (palynologie) willen gebruiken in forensische grondvergelijkingen. Deze zijn te verdelen in drie categorieën; het verkrijgen van relevante data, het vergelijken van stuifmeel data en de criminalistische interpretatie. Deze uitdagingen zijn vergelijkbaar met andere disciplines die forensisch grondonderzoek uitvoeren. Hierna wordt een zaakvoorbeeld gegeven met daarin de praktische problemen die kunnen voorkomen. Vervolgens zijn twee methoden ontwikkeld om grondsporen op een meer objectieve manier te vergelijken en er een indicatie voor de bewijswaarde uit te verkrijgen. In het laatste hoofdstuk wordt door middel van twee voorbeelden beschreven hoe resultaten van deze onderzoeksmethodes gecombineerd worden in een zgn. Bayesiaans netwerk. Deze wordt gebruikt om het alle bewijs uit grondonderzoek in een zaak te combineren op een meer objectieve en integrale wijze.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
ONLINE
Promovendus
Stefan Uitdehaag MSc
Proefschrift
Forensic soil comparison. Towards objective methods for a more robust evidential value
Promotor(es)
Prof. dr. F. Wagner - Cremer
Co-promotor(es)
Dr. T.H. Donders
Dr. I. Kuiper