Promotie: Exploring treat-to-target strategies and monitoring of disease activity with the HandScan in rheumatoid arthritis.

tot

Samenvatting

Reumatoïde artritis (RA) is een veelvoorkomende ontstekingsziekte, die wordt gekenmerkt door ontstoken gewrichten wat kan leiden tot gewrichtsschade. Om dit te voorkómen, is de richtlijn om patiënten te behandelen volgens tight-control en treat-to-target principes met als doel het bereiken van remissie of lage ziekteactiviteit. In dit proefschrift worden twee aspecten van de behandeling bestudeerd met als doel de zorg voor RA-patiënten te verbeteren. Het eerste deel evalueert  (kosten)effectiviteit van verschillende DMARD-behandelstrategieën. Hierin wordt aangetoond dat intensievere treat-to-target behandelstrategieën effectiever zijn dan een MTX-monotherapie behandelstrategie (huidige richtlijnen) bij nieuw gediagnosticeerde RA-patiënten. Door toevoegen van glucocorticoïd (als overbruggingstherapie of in lage dosering gedurende  langere periode als DMARD) aan MTX-monotherapie wordt de behandeling even effectief als intensievere strategieën. MTX-monotherapie met GC lijkt het meest kosteneffectief. De kosteneffectiviteit van intensievere strategieën kan nog worden verbeterd wanneer een strikt afbouw schema wordt gehanteerd na het behalen van het behandeldoel. Daarnaast kan een intensievere strategie ook kosteneffectief zijn voor specifieke patiëntgroepen, bijvoorbeeld patiënten met matige respons op MTX. Het tweede deel onderzoekt of monitoren van ziekteactiviteit objectiever uitgevoerd kan worden, met behulp van de HandScan (gebaseerd op optische spectrale transmissie (OST)). Hierin  wordt aangetoond dat de HandScan bruikbaar is als instrument om ziekteactiviteit te monitoren bij RA-patiënten, mits de OST-scores gecombineerd worden met andere (routinematig verzamelde) gegevens, waarbij de noodzaak voor het uitvoeren van ‘joint-counts’ en de daarvoor benodigde tijd van professionals afneemt. De ontwikkelde en gevalideerde index, DAS-OST, is een objectieve, snelle en relatief goedkope manier om de ziekteactiviteit te monitoren bij RA-patiënten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Digitaal (link)
Promovendus
M.M.A. Verhoeven
Proefschrift
Exploring treat-to-target strategies and monitoring of disease activity with the HandScan in rheumatoid arthritis.
Promotor(es)
prof. dr. F.P.J.G. Lafeber
prof. dr. J.M. van Laar
Co-promotor(es)
dr. P.M.J. Welsing
dr. J. Tekstra