tot

Promotie: Evolution, structure and assembly of basal Transcription Factor II D

Samenvatting

Onze lichaamscellen bevatten allemaal dezelfde genetische code (DNA) en toch bestaan we uit verschillende typen cellen. Hoe ontwikkelen we ons van een enkele cel naar een multicellulair organisme als al onze cellen precies dezelfde genetische sequentie bevatten?
Een belangrijke oorzaak van de cellulaire diversiteit is het mechanisme waarmee ons DNA toegankelijk wordt gemaakt. Dit mechanisme omvat gespecialiseerde moleculen die het DNA afschermen, zoals een isolator, en beperkt toegang toestaan. De isolatie creëert een tweede laag aan informatie in onze cellen, die een epi-genetische (επι – “boven”, Grieks) laag wordt genoemd. Deze epigenetische laag heeft unieke patronen in onze cellen. Zodoende zorgen de verschillen in de ‘epigenetische code’ voor verschillende leeswijzen van de genetische code door de transcriptiemachine, waardoor cellulaire diversiteit ontstaat. Belangrijk hierbij is dat de transcriptiemachine niet alleen toegang tot het DNA moet hebben, maar ook zeer nauwkeurig het ‘begin’ moet kunnen identificeren van de informatie die toegankelijk gemaakt moet worden. Om dit mogelijk te maken, wordt het ondersteund door het eiwittencomplex waarnaar ik onderzoek heb gedaan – TFIID. Door het aflezen van de epigenetische laag kan TFIID het beginpunt vinden van de benodigde DNA-informatie en eraan binden, waardoor het als een anker dient voor de transcriptiemachine. In mijn werk heb ik onderzocht wat het mechanismes achter de TFIID-formatie zijn en hoe deze zijn geconserveerd bij verschillende eukaryoten. De resultaten van mijn promotieonderzoek verbeteren ons begrip van de transcriptie-initiatiemechanismes en benadrukken het belang van een gedetailleerde analyse tijdens het onderzoeken van de moleculaire regels van DNA-decodering.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
S.V. Antonova MSc
Proefschrift
Evolution, structure and assembly of basal Transcription Factor II D
Promotor(es)
prof. dr. H.T.M. Timmers
prof. dr. A.J.R. Heck