tot

Promotie: Epilepsy Surgery for Focal Cortical Dysplasia: Clinicopathological Correlates and Advances in Neuroimaging

Samenvatting

Dit proefschrift gaat over de chirurgische behandeling van kinderen en volwassen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie; in het bijzonder epilepsie ten gevolge van een aanlegstoornis van de hersenen die focale corticale dysplasie (FCD) wordt genoemd. Deze patiëntgroep heeft doorgaans vanaf de kinderleeftijd frequente epileptische aanvallen. Een deel van deze patiënten komt in aanmerking voor een operatie, waarbij het afwijkende deel van de hersenen wordt verwijderd. In onze studie is ongeveer de helft van de patiënten langdurig volledig aanvalsvrij na een operatie. Bij het meest subtiele subtype van deze groep aanlegstoornissen, de zgn. mMCD (minimale malformatie van corticale ontwikkeling) is de kans op aanvalsvrijheid het kleinst. Ook zijn er verschillen in klinische presentatie tussen de histologische FCD-subtypes. 
Bij patiënten die op kinderleeftijd epilepsiechirurgie ondergingen was er een beter cognitief functioneren indien de duur tussen het begin van de epilepsie en de operatie korter was. Bij 24% van de kinderen verbeterde de cognitieve functies na epilepsiechirurgie.

De meestal subtiele hersenafwijkingen zijn vaak niet, of slecht te identificeren met de huidige beeldvormingstechnieken, waardoor patiënten na een operatie een lagere kans op aanvalsvrijheid hebben, of zelfs chirurgische behandeling niet kan worden aangeboden. Er is veel winst te behalen door het verbeteren van de beeldvorming. Wij hebben onder andere laten zien dat door gebruik van een nieuwe en sterkere MRI-techniek, 7 tesla MRI, bij 23% van de patiënten afwijkingen werden gevonden die niet zichtbaar waren met de huidige standaard MRI-technieken, en die na de operatie bleken te berusten op een mMCD/FCD. Het gebruik van 7T MRI kan dus bijdragen aan de klinische besluitvorming tot epilepsiechirurgie bij patiënten met moeilijk behandelbare epilepsie en een normale conventionele MRI.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
drs. T.J. Veersema
Proefschrift
Epilepsy Surgery for Focal Cortical Dysplasia: Clinicopathological Correlates and Advances in Neuroimaging
Promotor(es)
prof. dr. K.P.J. Braun
prof. dr. E.M.A Aronica
Co-promotor(es)
dr. P. van Eijsden
dr. C.H. Ferrier