Promotie: Efficiency in inguinal hernia repair

tot

Samenvatting

Een liesbreuk is een veel voorkomende aandoening en de liesbreukoperatie is de meest uitgevoerde chirurgische ingreep wereldwijd. In de afgelopen decennia is de kwaliteit van de liesbreukoperatie enorm verbeterd. De technische ontwikkeling lijkt een plafond te hebben bereikt en de percentages postoperatieve pijn en recidieven zijn acceptabel laag. We zien de laatste jaren een toenemende trend naar het verbeteren van doelmatigheid in de liesbreukzorg, waarbij de focus steeds meer verschuift naar zorg op maat en kosteneffectiviteit. Gezien de stijgende gezondheidszorgkosten staat doelmatigheid van de zorg al een aantal jaren hoog op de politieke agenda. Verscheidene studies schatten in dat meer dan 20% van de wereldwijde uitgaven aan gezondheidszorg kan worden gezien als verspilling. Hierbij gaat het om medische handelingen die ineffectief zijn of duurder zijn dan de (even effectieve) alternatieven. Artsen worden dan ook niet alleen verantwoordelijk gehouden voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, maar zijn ook verplicht om de efficiëntie van de zorg te verhogen en verspilling tegen te gaan. Dit kan onder andere worden bereikt door zorg te vereenvoudigen, de administratie te verminderen, fouten en complicaties te reduceren en overbodige of kwalitatief ondermaatse handelingen te vermijden (zoals onnodige medische beeldvorming of operaties bij patiënten zonder klachten).

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
dr. C.V. van Hessen
Proefschrift
Efficiency in inguinal hernia repair
Promotor(es)
prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes
Co-promotor(es)
dr. J.P.J. Burgmans
dr. E.J.M.M. Verleisdonk