Promotie: Cost-effectiveness of selective cardiometabolic disease prevention in primary care

tot

Samenvatting

Kosteneffectieve preventieve strategieën zijn nodig om de groeiende ziektelast van cardiometabole ziekten (CMZ) zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade het hoofd te bieden. De richtlijn “het preventie consult” werd door de NHG ontwikkeld om structurele invulling te geven aan selectieve stapsgewijze preventie van CMZ in de eerste lijn. De INTEGRATE studie vergeleek deze stapsgewijze risico-inschatting gevolgd door gepersonaliseerde behandeling met gebruikelijke zorg in 37 Nederlandse huisartsenpraktijken. In dit proefschrift evalueerden we de (kosten)-effectiviteit van dit programma. We vonden dat implementatie van dit programma haalbaar en effectief is en dat het hoog-risico patiënten kan opsporen op een simpele en niet invasieve manier. Het programma resulteerde in een significante verbetering van cholesterol- en bloeddrukwaarden na 1 jaar. De organisatiegraad van de Nederlandse huisartspraktijk was adequaat om de meeste stappen van selectieve CMZ preventie te implementeren. We vonden geen bewijs dat praktijkkenmerken waren geassocieerd met het gevonden effect van het programma. In het algemeen was de risicoperceptie onder deelnemers laag, zelfs onder hoog-risico patiënten, en we vonden geen verschil in risicoperceptie tussen de interventie- en controlegroep. We concludeerden dat risicocommunicatie door een online risicotest niet leidde tot adequatere risicoperceptie. Ondanks dat het programma succesvol was in het detecteren van CMZ en resulteerde in significante verbetering van cholesterol- en bloeddrukwaarden was het niet kosteneffectief op de korte en lange termijn. We raden daarom grootschalige implementatie van dit programma niet aan. De focus van CMZ preventie zou onzes inziens moeten liggen bij de publieke gezondheidszorg en niet bij de curatieve gezondheidszorg.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
D.M. Stol
Proefschrift
Cost-effectiveness of selective cardiometabolic disease prevention in primary care
Promotor(es)
prof. dr. N.J. de Wit
prof. dr. F.G. Schellevis
Co-promotor(es)
dr. M. Hollander
dr. M. Nielen