Promotie: Comprehensive in-supply chain life cycle assessment of the preventative cost-based externalities of products. An assessment methodology as first step to a sustainable and responsible true price economy: “Oiconomy”.

tot

Een belangrijk deel van de wereldwijde milieu-, sociale en economische schade wordt veroorzaakt tijdens de productie, handel, gebruik en levenseinde van producten. Zolang deze schade onbetaald blijft en consumenten de goedkoopste producten blijven prefereren, is verbetering ver te zoeken. Diverse economen wijzen daarom op een economie van werkelijke prijzen als oplossing. Dit maakt de meerprijs voor de duurzame versie van een product tot een uitstekende maat voor de duurzaamheid ervan.
Dit proefschrift levert een instrument dat bedrijven in staat stelt om op gestandaardiseerde wijze een boekhouding te voeren van de kosten voor preventie van schade en deze door te geven in de leveringsketen als “Eco Social Cost Units” (ESCU’s), naast en vergelijkbaar met standaard economische boekhouding. Aan het einde van de keten ontstaat de meerprijs voor de volledig duurzame versie van het eindproduct. Het bleek mogelijk om daarbij alle product gerelateerde milieu- sociale en economische aspecten mee te nemen die door de VN zijn vastgelegd als doelen voor duurzame ontwikkeling. Dit instrument stelt bedrijven in staat om naast de economische prijs ook de verborgen meerprijs voor de duurzame versie van de producten van hun leveranciers te beoordelen en samen in de leveringsketen hun keuzes te maken op weg naar duurzaamheid.
Om goed gedefinieerde doelen te bepalen voor wat per aspect eigenlijk duurzaam is, werden  voor een paar belangrijke vraagstukken antwoorden gevonden en gepubliceerd, met name  voor:

  1. Wat is een eerlijk minimum loon?
  2. Wat is acceptabel voor eerlijke inkomensongelijkheid?
  3. Hoe kan de prijs voor preventie van corruptie het beste gemeten worden?
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
ir. P.Croes
Proefschrift
Comprehensive in-supply chain life cycle assessment of the preventative cost-based externalities of products. An assessment methodology as first step to a sustainable and responsible true price economy: “Oiconomy”.
Promotor(es)
prof. dr. E. Worrell
dr. W.J.V. Vermeulen