Promotie: Between modern urbanism and ‘rurban’ realities. Rwanda’s changing rural–urban interface and the implications for inclusive development

tot

Verstedelijking is een cruciaal kenmerk van hedendaagse maatschappelijke verandering in Sub-Sahara Afrika. Verstedelijking, en de ingrijpende ruraal-urbane veranderingen die deze met zich meebrengt, staan ook centraal in het debat over de toekomst van Afrikaans urbanisme. Om bij te dragen aan een begrip van wat het ideaal van de 'moderne' stedenbouw in Afrika's stedelijke toekomst betekent in termen van inclusieve en duurzame ontwikkeling, analyseert dit boek de gecombineerde processen van verstedelijking en rurale transformatie zoals die zich manifesteren in de ontwikkeling van kleine steden in Rwanda. Op basis van data verzameld gedurende twee jaar uitgebreid mixed-methods onderzoek in Rwanda wordt voorgesteld hoe het Rwandese verstedelijkingsproject – gericht op kleinstedelijke ontwikkeling als onderdeel van een staatsvormingsproject – het levensonderhoud van de gewone Rwandezen beïnvloedt. Het boek toont aan hoe dit proces beide een ruimtelijke en sociale re-engineering impliceert en hoe verschillende sociaaleconomische groepen en generaties zich een weg banen door dit veranderende landschap.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
I.R.R.J.B. Cottyn (Ine)
Proefschrift
Between modern urbanism and ‘rurban’ realities. Rwanda’s changing rural–urban interface and the implications for inclusive development
Promotor(es)
Prof. dr. E.B. Zoomers
Co-promotor(es)
Dr. G. Nijenhuis
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository