Oratie Hans Kooistra - Groeistoornissen

tot

Bij besluit van het college van bestuur per 1 maart 2018 benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van Interne Geneeskunde van Gezelschapsdieren is voornemens op woensdag 15 mei 2024 te 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

Groeistoornissen

De oratie zal alleen door genodigden fysiek kunnen worden bijgewoond. Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt u hierbij van harte uit tot het online bijwonen van de plechtigheid.

Hoogleraar: prof. dr. Hans Kooistra
Leerstoel: Interne Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Titel oratie: Groeistoornissen

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Hoogleraar
prof. dr. Hans Kooistra
Leerstoel
Interne Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Titel oratie
Groeistoornissen