Maternal Mortality in Suriname, Implementation of Maternal Death Surveillance and Response to reduce preventable maternal deaths

tot

Samenvatting

Het moedersterftecijfer in Suriname is een van de hoogste van de regio. Om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen in 2030 zal de moedersterfte een flinke daling moeten vertonen. Om dit te bereiken zal de maternale sterfte surveillance en response cyclus moeten worden geimplementeerd in Suriname. Hierbij wordt elke mogelijke moedersterfte geidentificeerd, en kritisch geanalyseerd (audit) en wordt een analyse wordt gedaan van de lessen die geleerd kunnen worden uit elke casus. Wij hebben een diepgaand onderzoek gedaan van moedersterfte in Suriname vanaf 2010. De belangrijkste doodsoorzaken waren bloedverlies, hoge bloeddruk en infecties. Overleden vrouwen waren vooral van Afrikaanse afkomst en van lage socio-economische klasse. Suboptimale zorg in de ziekenhuizen bleek de belangrijkste rol te spelen, en slechts in mindere mate pati├źnt- of transportfactoren. Als respons op bovenstaande bevindingen zijn nationale richtlijnen ontwikkeld, bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hierbij hebben wij het "bottom-up" principe toegepast, waarbij de input en participatie van de mensen op de werkvloer essentieel is geweest. Een andere respons, voortvloeiende uit de aanbevelingen van de audits is het oprichten van de commissie maternale mortaliteit in Suriname (MaMS) in 2015, die elke moedersterfte consequent en multidisciplinair evalueert. Ons onderzoek laat zien dat het verminderen van moedersterfte in Suriname kan worden gerealiseerd door: 1) het toegankelijk maken van de zwangerenzorg, 2) het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen, 3) speciale programma's ten behoeve van de zwangeren van Afrikaanse afkomst en lage socio-economische klasse, de mentale gezondheidszorg en de zorg rondom abortus.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
L.R. Kodan
Proefschrift
Maternal Mortality in Suriname - Implementation of Maternal Death Surveillance and Response to reduce preventable maternal deaths
Promotor(es)
prof. dr. K.W.M. Bloemenkamp
Co-promotor(es)
dr. M.J. Rijken
dr. J.L. Browne