GLOBALGOALS 2024—De Toekomst van de SDGs

Van tot

De internationale onderzoeksconferentie GLOBALGOALS2024 – De Toekomst van de SDGs heeft als doel theoretische reflectie en empirische, bruikbare kennis over het succes van de Agenda 2030 en de SDGs te bevorderen. De conferentie vindt plaats van 29 t/m 30 augustus 2024 aan de Universiteit Utrecht.

De conferentie zal een breed mondiaal platform bieden voor het delen en bespreken van nieuwe ideeën voor de toekomst van de SDGs en mondiale governance voor duurzaamheid. De conferentie zal voldoende ruimte bieden voor transdisciplinariteit en bijdragen van niet-academische deskundigen, met als doel academische en niet-academische voorstellen te combineren. Het wordt verwacht dat GLOBALGOALS2024 een kritische academische springplank zal zijn in de voorbereiding op de VN-Top van de Toekomst in september 2024.

Bijdragen

GLOBALGOALS2024 verwelkomt twee soorten bijdragen:

  • Research Papers zijn traditionele academische onderzoeksbijdragen; ze kunnen nieuwe theoretische inzichten en kaders bieden, nieuwe empirische onderzoeksresultaten, of bredere systematische reviews van de literatuur.
  • Transformatieve ideeën zijn niet-traditionele bijdragen die op een duidelijke en overtuigende manier nieuwe ideeën proberen uiteen te zetten over de vele transformaties die nodig zijn om de SDGs te bereiken en over hoe een toekomstige agenda voor de periode na 2030 eruit zou moeten zien. Transformatieve Ideeën kunnen worden ingediend door academici, maar dit nieuwe formaat richt zich vooral op niet-academische deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van denktanks, maatschappelijke organisaties en jeugdbewegingen.

Belangrijke data

INDIENEN ABSTRACTS OPEN

4 maart

DEADLINE VOOR INDIENEN ABSTRACTS

8 april

BERICHTGEVING GEACCEPTEERDE ABSTRACTS

15 april

REGISTRATIE OPEN (EARLY BIRD)

15 april

EINDE EARLY BIRD REGISTRATIE

15 mei

EINDE REGISTRATIE PAPER PRESENTATIES

7 juli

SDG TASKFORCE BIJEENKOMST, EARTH SYSTEM GOVERNANCE PROJECT

28 augustus

GLOBALGOALS2024 CONFERENTIE

29 - 30 augustus

Organisatiecomité

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Aanmelden

Ga voor meer informatie naar de website van GLOBALGOALS2024.