Conferentie: A multi-disciplinary take on the role of the judiciary in the law of the sea

Van tot
International Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg, ITLOS (Foto: Wolfgang Meinhart op Wikimedia, CC 3.0)

Deze conferentie, die op 21 en 22 november 2024 in Utrecht wordt gehouden, heeft als doel de juridische jurisdictie van tribunalen onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) te ontleden. Door de huidige stand van zaken en mogelijke trends in dit opzicht in kaart te brengen, is het de bedoeling de discussie over de toekomstige rol van geschillenbeslechting onder het Verdrag en de impact ervan op het Verdrag als geheel te bevorderen.

Kijk voor meer informatie over het congres en aanmelden op Conference: A multi-disciplinary take on the role of the judiciary in the law of the sea

Call for Papers
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Utrecht