En de Green Challenges winnaar is... de 'Canteen Labelling Scheme'

In april 2021 schreven 15 UU-teams zich in voor de UNI-ECO Green Challenges campaign, die ook inzendingen ontving van vier andere universiteiten uit heel Europa. Het doel van de uitdaging was om campusgebruikers projecten te laten bedenken die de duurzame ontwikkeling van hun universiteit zouden ondersteunen. 

Na maanden van projectontwikkeling kwamen UU-studenten Joël Beuerle en Gergo Suto als beste uit de bus. Dit dynamische duo - beide MSc-studenten Duurzame Ontwikkeling – bedacht de Canteen Labelling Scheme. Zij behaalden net niet de eerste plaats in de Green Challenges, maar krijgen €2000 om hun pilot verder te ontwikkelen. De Green Office zal hen helpen te zien of het project kan worden uitgevoerd.

Een positieve draai aan labels

De Canteen Labelling Scheme heeft als doel gerechten in de UU-restaurants te scoren op basis van hun milieu-impact. Op die manier kan de UU-gemeenschap beter geïnformeerde beslissingen nemen en tegelijkertijd meer te weten komen over de impact van hun voedsel. 

Het belangrijkste detail dat dit project zo bijzonder maakt, is de nadruk op positieve in plaats van negatieve communicatie. "Er is een subtiel maar belangrijk verschil in communicatie wanneer je ervoor kiest om ergens een rood kruisje bij te zetten, in plaats van het een van drie sterren te geven" zegt Gergő. Joël benadrukt dit nog eens extra. "Wat we voor ogen hadden toen we het etiketteringssysteem ontwierpen, is dat we het gebruik van duurzamere producten wilden aanmoedigen, in plaats van het gebruik van producten die het niet goed doen te bestraffen. Naarmate mensen duurzamere producten kiezen, zullen die producten ook een groter aandeel van Eurests inkomen vormen. Dat helpt Eurest weer bij haar eigen doel om de mileu-impact te verkleinen. 

Gergő Sütő

Het bedenken van de indicator

Joël and Gergő putten uit verschillende inspiratiebronnen om op dit idee te komen. Joël legde uit, "we hebben gewoon onze koppen bij elkaar gestoken, kennis gebruikt die we van onze master hebben geleerd, bepaalde indicatoren effectief gemaakt, en de nadruk gelegd op het ontwikkelen van een goede communicatiestijl". Joël bracht ook eerdere ervaring mee van toen hij bij de Green Office in Maastricht werkte, waar een soortgelijk project bijna is geïmplementeerd. Op de vraag hoe zeker ze zich voelen over de invoering van het label, lichtte Gergő op. "Tijdens de UNI-ECO Summer School, die we online bijwoonden in het kader van de Green Challenges, nam een van de organisatoren contact met me op en deelde dit artikel uit het Independent tijdschrift. Het bleek dat UNILEVER een zeer vergelijkbaar label aan hun producten wilde toevoegen. We hadden bijna dezelfde antwoorden in ons hoofd als de woordvoerder van UNILEVER op bepaalde vragen gaf, en hadden daardoor het gevoel dat we op hetzelfde niveau zaten als zij. Hun voorbeeld is een overtuigend argument dat ons kan helpen Eurest en de universiteit mee te krijgen".

Joël Beuerle

Wat dit voor de toekomst zal betekenen

Het uiteindelijke doel van het systeem is niet een perfecte start of dat de berekeningen van de milieueffecten van de producten nooit meer verfijnd hoeven te worden. "Wat we uiteindelijk proberen te doen is een etiketteringssysteem op te zetten waarmee mensen vertrouwd kunnen raken. Veel instellingen en overheden streven naar transparantere toeleveringsketens, en als het systeem er eenmaal is, kan de methodologie erachter altijd nog worden geperfectioneerd", aldus Joël. De volgende stappen zijn volgens Gergő het opzetten van een pilot onderzoek met Eurest om te zien hoe het label in de praktijk zal werken. "Eerst willen we te weten komen hoe het label consumptiegedrag beïnvloedt, daarna proberen we in te schatten welke inspanning nodig is om het systeem te onderhouden, vooral wanneer wij er niet zijn".

De UU-inzending die de tweede plaats behaalde bij de Green Challenges is de Recycling game: where do you throw it? Een online spel dat UU-medewerkers en -studenten wegwijs maakt in het scheiden van hun afval. De Green Office zal ook dit idee steunen om het tot uitvoering te laten komen.

We willen graag alle projectteams bedanken voor hun deelname aan de Green Challenges-campagne. We bedanken ook de UNI-ECO jury, en de UU jury die deelnam aan de campagne - bestaande uit 4 UU-collega's en een extern jurylid van Utrecht4GlobalGoals - voor het geven van grondige feedback aan de teams en het selecteren van de winnaar.

De Green Office is waar jonge geesten de handen ineen om de Universiteit Utrecht te ondersteunen in haar duurzame ontwikkeling.