Geschiedenis

Decemberavond

Het Utrechts Genootschap van Professoren, Emeriti en Partners is de voortzetting van de voormalige vereniging Professorenpartners. Omstreeks 1920 richtten een groepje professorenvrouwen een eigen Krans op, als equivalent van de al langer bestaande Professorenkrans. Waarschijnlijk kwam het groepje al langer in een meer informele setting bijeen, maar was er toch behoefte aan een officiële status binnen de universiteit.

In 2020 viert het  Genootschap het honderdjarig bestaan, een eeuw waarin er in de Nederlandse maatschappij veel gebeurd is en met name als het gaat om de rol van vrouwen in de wetenschappelijke wereld. Ter gelegenheid van dat honderdjarige bestaan zal een boekje uitkomen waarin nader wordt ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van het Genootschap en de achtergrond waartegen zich dat alles heeft afgespeeld.