Stories of Engagers: Rosan Reusken

Rosan Reusken is wetenschapsvoorlichter bij de faculteit Diergeneeskunde. Samen met collega’s helpt ze wetenschappers om met een breed publiek het gesprek aan te gaan over hun onderzoek. Bijvoorbeeld door het organiseren van een debat, schrijven van een artikel, faciliteren van een kinderactiviteit of benaderen van pers.

Rosan Reusken

Wat maakt jouw werk zo leuk?

“Ik leer veel nieuwe dingen. Elke dag spreek ik wetenschappers die inspirerend en innovatief onderzoek doen. Daarnaast vind ik het leuk om de vertaalslag te maken van wetenschappelijk onderzoek naar een toegankelijk verhaal voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld diereigenaren, voederbedrijven of farmaceuten. Het is een uitdaging om onderzoekers ervan te overtuigen dat wetenschap niet alleen om publiceren gaat, maar óók om maatschappelijke impact.”

Waarom is public engagement belangrijk?

“De faculteit Diergeneeskunde luistert naar vragen die in de maatschappij leven, en dat willen wij graag laten zien. We zijn daarom begonnen met het organiseren van debatten. De eerste reeks ging over de toekomst van de veehouderij. Erg relevant, want er liggen grote uitdagingen op het gebied van onder meer dierenwelzijn en duurzaamheid. Tijdens de debatten gaan onze wetenschappers in gesprek met veehouders, het ministerie van LNV, dierenartsen en andere experts. Het delen van kennis is een belangrijk doel.”

“Een ander mooi voorbeeld is onderzoek naar rugpijn door een van onze hoogleraren. Nu doet ze dat bij honden, maar ze werkt samen met onderzoekers uit de humane geneeskunde om de behandeling in de toekomst ook voor mensen beschikbaar te maken. Tachtig procent van de bevolking krijgt op enig moment in zijn leven rugklachten. Het is belangrijk om via public engagement draagvlak te creëren voor de behandeling, maar tegelijkertijd ook te luisteren naar niet-academische opvattingen over dit onderwerp.”

Heb je tips voor collega’s die ook onderzoekers ondersteunen?

“Betrek leidinggevenden van onderzoekers er in een vroeg stadium bij. Public engagement kost tijd. Het is daarom belangrijk om het doel, de relevantie en de tijdsinvestering goed met elkaar af te stemmen. Een andere tip is om contact op te nemen met Miranda Thoen en Stephanie Helfferich van het Public Engagement-programma. Zij kunnen je goed adviseren en eventueel koppelen aan een collega die ervaring heeft met een specifieke doelgroep; je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ook vind je op de website van het programma inspirerende voorbeelden en mogelijkheden voor fondsen, zoals het Seed Fund.”

En voor onderzoekers?

“Wees creatief en laat je inspireren door alledaagse dingen. Daarnaast: je hoeft het niet alleen te doen, betrek je facultaire voorlichter erbij. Wij kunnen helpen met het vertalen van je onderzoek naar een publieksproject, zoals muziek, debat of, dans.”