Public Engagement Seed Fund

Public Engagement Seed Fund

Bij dit seed fund kunnen Utrechtse onderzoekers kleine bedragen aanvragen om vernieuwende, onderzoeksgerelateerde publicengagementactiviteiten te helpen realiseren. Aanvragen kennen een maximum van €2,000 per keer. Twee keer per jaar, in voorjaar en najaar, zijn er calls.

Meer informatie over de selectiecriteria op intranet. Of neem contact op met het public engagementteam, ook als je bij het UMCU werkt en niet op het universitaire intranet kunt.

Een overzicht van andere culturele fondsen vind je op de pagina Culturele Fondsen op intranet.

Tips van onderzoekers

“Fun, deeply satisfying. Lots of work, but do it!” en  “Ik zou het volgend jaar heel graag weer doen”. Onderzoekers die met hulp van het Public Engagement Seed Fund publieksactiviteiten deden, zeggen bijna unaniem: het is veel werk, maar zeer de moeite waard. Dat blijkt uit de evaluaties van de ontvangers van het seed fund tot nu toe. Lees de tips van ontvangers van het seed fund op intranet.

Verhalen en voorbeelden