LITMUS-NL: online taaltesten voor meertalige kinderen

Logopediste oefent spraak met kind

Ongeveer 1 op de 20 kinderen heeft een aangeboren taalontwikkelingsstoornis (TOS). Als een meertalig kind taalproblemen heeft, is het lastig te bepalen of deze problemen voortkomen uit een TOS of een blootstellingsachterstand door minder taalaanbod. Om dit onderscheid beter te kunnen maken en TOS bij meertalige kinderen beter te kunnen signaleren, is een testbatterij ontwikkeld: LITMUS (‘Language Impairment Testing in MUltilingual Settings’). LITMUS-NL is de Nederlandse bewerking van deze testbatterij en is te vinden in de online UU-DAB-omgeving.

In dit project werken we samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, en logopedisten uit heel Nederland. Door middel van een bruikbaarheids- en haalbaarheidsstudie worden de nieuwe LITMUS-NL testen gereed gemaakt voor implementatie in de klinische praktijk.

Betrokken onderzoekers

Samenwerking

In dit project wordt samengewerkt met de volgende partners:

  • Hogeschool Utrecht Lectoraat Logopedie
  • Logopedie en Audiologie Thomas More
  • Diverse logopedische praktijken

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het K.F. Heinfonds/U-fonds en Dynamics of Youth.