dr. Elma Blom
W.B.T.Blom@uu.nl
Universitair hoofddocent
Educatie & Pedagogiek - Orthopedagogiek CMO
Gegenereerd op 2017-09-26 12:54:31


Profiel

Universitair hoofddocent bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, Educatie & Pedagogiek, afdeling Orthopedagogiek: Cognitieve en Motorische Ontwikkelingsproblemen van de Universiteit Utrecht.

Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises

"De weirde blik van ontwikkelingspsychologen" in Volkskrant 21 maart 2015 (door: Asha ten Broeke)
Gegenereerd op 2017-09-26 12:54:31
Curriculum vitae

Elma Blom is universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek: Cognitieve en Motorische Ontwikkelingsproblemen en projectleider van het NWO Vidi project Cognitive Development in the Context of Emerging Bilingualism (CoDEmBi) en het Dynamics of Youth project Linguistic Aspects of Texting and its influence on cognitive and social development (LATXTICS), uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht. Ze werkt nauw samen met collega's aan de Universiteit van Amsterdam, Fryske Akademy en Universiteit Maastricht in een onderzoek naar meertalige en bidialectale taalontwikkeling in Friesland en Limburg.

Elma Blom heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als dubbele specialisatie Syntaxis & Semantiek en Sociolinguïstiek (cum laude). In 2003 promoveerde ze op een proefschrift over de vroege grammaticale ontwikkeling van kinderen. Voor haar proefschrift ontving ze de AVT/AnéLA dissertatieprijs. Daarna werkte ze als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, en verwierf een Marie Curie beurs om internationaal onderzoek te verrichten. Tussen 2008 en 2011 was ze verbonden aan de University of Alberta in Canada. In dezelfde tijd leidde ze een internationale NWO-ESRC samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en Reading University (voor experimenteel materiaal, zie IRIS), en was ze betrokken bij de COST actie Language Impairment in a Multilingual Society. In het kader hiervan heeft ze meegewerkt aan een Nederlandse versie van het Multilingual Assessment Instrument for Narratives, de Quasi Universal NonWord Repetition Task, en de Parental Bilingual Questionnaire (PaBiQ). Meer informatie over deze nieuwe instrumenten, is hier te vinden. Elma Blom is mede-oprichter van de jaarlijkse LOT EMLAR workshop over de methodologische aspecten van het taalontwikkelingsonderzoek, redigeerde een boek over hetzelfde onderwerp (Experimental Methods in Language Acquisition Research), is redacteur van special issues van Second Language ResearchLingua, Journal of Child Language en Action Editor van het Journal of Child Language.

Haar onderzoek en publicaties richten zich op de parallelle ontwikkeling van meerdere talen, dialecten of registers, het onderscheiden van taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis, de invloed van taalomgeving, cognitieve effecten van meertaligheid, taalontwikkelingstheorie, en verbetering van de diagnostiek bij meertalige kinderen. In haar onderzoek werkt ze samen met Kentalis en Auris.

Gegenereerd op 2017-09-26 12:54:31
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Boerma, T.D. & Blom, W.B.T. (2017). Assessment of bilingual children: What if testing both languages is not possible?. Journal of Communication Disorders, 66, (pp. 65–76).
Blom, W.B.T., Boerma, T.D., Bosma, E., Cornips, Leonie & Everaert, Emma (27-03-2017). Cognitive advantages of bilingual children in different sociolinguistic contexts. Frontiers in Cognition
Boerma, T.D., Leseman, P.P.M., Wijnen, F. & Blom, W.B.T. (2017). Grammatical Morphology in Monolingual and Bilingual Children with and without Language Impairment: The Case of Dutch Plurals and Past Participles. Journal of Speech, Language, and Hearing Research
Boerma, T.D., Leseman, P.P.M., Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (2017). Language proficiency and sustained attention in monolingual and bilingual children with and without language impairment. Frontiers in Psychology, 8 (16 p.).
Blom, W.B.T., van Dijk, Chantal, Vasic, Nada, van Witteloostuijn, Merel & Avrutin, S. (2017). Textese and use of texting by children with typical language development and Specific Language Impairment. Computers in Human Behavior, 66, (pp. 42-51).
Bosma, E., Hoekstra, E., Versloot, A.P. & Blom, W.B.T. (29-08-2017). The Minimal and Short-Lived Effects of Minority Language Exposure on the Executive Functions of Frisian-Dutch Bilingual Children. Frontiers in Psychology, 8 (1453).
Bosma, E., Heeringa, Wilbert, Hoekstra, E., Versloot, A.P. & Blom, W.B.T. (12-09-2017). Verbal Working Memory Is Related to the Acquisition of Cross-Linguistic Phonological Regularities. Frontiers in Psychology, 8 (1487).
  2017 - Overige resultaten
W.B.T. Blom (21-02-2017) BNR nieuwsradio gesprek in het kader van de Dag van de Moedertaal
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Bosma, E., Blom, W.B.T., Hoekstra, E. & Versloot, Arjen (11-11-2016). A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism
Blom, W.B.T. & Boerma, T.D. (25-09-2016). Effects of language impairment and bilingualism across domains: vocabulary, morphology and verbal memory. Linguistic Approaches to Bilingualism
Francot, Ryanne, van den Heuij, Kirsten, Blom, W.B.T., Heeringa, Wilbert & Cornips, Leonie (20-09-2016). Inter-individual variation among young children growing up in a bidialectal community: the acquisition of dialect and standard Dutch vocabulary. Language variation European Perspectives VIII. Studies in Language Variation - Selected papers from the Eight International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 8), Leipzig John Benjamins.
Blom, W.B.T. & Paradis, J. (01-03-2016). Introduction: special issue on age effects in child language acquisition. Journal of Child Language, 43 (03), (pp. 473 - 478 ).
Bosma, E., Blom, W.B.T. & Versloot, Arjen (16-09-2016). Language balance and cognitive advantages in Frisian-Dutch bilingual children. Bilingualism and Minority Languages in Europe: Current trends and developments Cambridge Scholars.
Boerma, T.D., Leseman, P.P.M., Timmermeister, M., Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (15-03-2016). Narrative abilities of monolingual and bilingual children with and without language impairment: implications for clinical practice. International Journal of Language and Communication Disorders, 51 (6), (pp. 626-638).
Blom, W.B.T. & Vasic, N. (15-03-2016). The influence of phonological factors on the expression of finiteness by children learning Dutch as their first and second language. In Kristin Melum Eide (Eds.), Finiteness Matters. On finiteness related phenomena in natural languages Amsterdam: John Benjamins.
van Dijk, Chantal N., van Witteloostuijn, Merel, Vasic, Nada, Avrutin, Sergey & Blom, Elma (2016). The Influence of Texting Language on Grammar and Executive Functions in Primary School Children. PLoS One, 11 (3).
Blom, Elma & Boerma, Tessel (2016). Why do children with language impairment have difficulties with narrative macrostructure?. Research in Developmental Disabilities, 55, (pp. 301-311) (11 p.). Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved..
  2016 - Vakpublicaties
Blom, W.B.T., Avrutin, S., van Dijk, C.N., Vasic, N. & van Witteloostuijn, M.T.G. (16-06-2016). Is er een verband tussen het gebruik van texting-taal en taalontwikkeling bij kinderen tussen de 10 en 13 jaar?. Levende Talen Tijdschrift, 17 (2), (pp. 3-12).
Boerma, T.D. & Blom, W.B.T. (2016). Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis? Diagnosestelling bij meertalige kinderen als testen in beide talen niet mogelijk is. Nederlands Tijdschrift voor Logopedie
  2016 - Overige resultaten
W.B.T. Blom (29-04-2016) BNR nieuwsradio, 29 Apr 2016 http://www.bnr.nl/nieuws/lifestyle/417576-1604/goed-whatsappen-gevolg-of-oorzaak-van-grammaticaal-talent
W.B.T. Blom (30-04-2016) De Taalstaat, radio 1, 30 Apr 2016. http://www.radio1.nl/detaalstaat
  2015 -
Blom, W.B.T. (26-06-2015) Member NWO (External organisation) Vernieuwingsimpuls Voorlichtingsdag NWO<br/><br/>Member of panel consisting of Veni laureates, Veni committee members and NWO secretary
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Boerma, Tessel, Chiat, Shula, Leseman, Paul, Timmermeister, Mona, Wijnen, Frank & Blom, Elma (2015). A Quasi-Universal Nonword Repetition Task as a Diagnostic Tool for Bilingual Children learning Dutch as a Second Language. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58 (6), (pp. 1747-1760).
Yarbay Duman, T., Topbas, S. & Blom, Elma (2015). At the intersection of cognition and grammar: deficits comprehending counterfactuals in Turkish children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58, (pp. 410-421).
Paradis, J. & Blom, Elma (10-06-2015). Do early successive bilinguals show the English L2 pattern of precocious BE acquisition?. Bilingualism: Language and Cognition
Chondrogianni, V., Marinis, T., Edwards, S. & Blom, W.B.T. (2015). Production and on-line comprehension of definite articles and clitic pronouns by Greek sequential bilingual children and monolingual children with specific language impairment. Applied Psycholinguistics, 36 (05), (pp. 1155-1191) (37 p.).
Chrondrogianni, V., Vasic, Nada, Marinis, T. & Blom, Elma (2015). Production and on-line comprehension of definiteness in English and Dutch by monolingual and sequential bilingual children. Second Language Research, 31 (3), (pp. 309-341) (33 p.).
Łuniewska, Magdalena, Haman, Ewa, Armon-Lotem, Sharon, Etenkowski, Bartłomiej, Southwood, Frenette, Anđelković, Darinka & Blom, W.B.T. (15-08-2015). Ratings of age of acquisition of 299 words across 25 languages: Is there a cross-linguistic order of words?. Behavior Research Methods & Instrumentation (24 p.).
Blom, Elma, Schaeffer, Jeannette & Tsimpli, Ianthi (2015). Reference and referentiality in native and learner grammars [Introduction]. Lingua, 155, (pp. 1-8) (8 p.).
Blom, Elma, Chondrogianni, V., Marinis, T. & Vasic, N. (2015). The acquisition of verbal paradigms in Dutch and Greek L2 children: Cross-linguistic differences and inflectional defaults. International Journal of Bilingualism
  2015 - Vakpublicaties
Blom, Elma (2015). Meertaligheid is een pre. Didactief, 45 (1), (pp. 36) (36 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Verhagen, J. & Blom, W.B.T. (2014). Asymmetries in the acquisition of subject-verb agreement in Dutch - Evidence from comprehension and production. First Language, 34 (4), (pp. 315-335) (21 p.).
Blom, Elma, Küntay, Aylin, Messer, M, Verhagen, Josje & Leseman, Paul (2014). Do bilingual Turkish-Dutch children show working memory benefits despite lower linguistic proficiency?. Proceedings of the 38th annual Boston University Conference on Language Development (pp. 64-76) (13 p.). Cascadella Press.
Blom, Elma, Kuntay, Aylin, Messer, Marielle, Verhagen, Josje & Leseman, Paul (2014). Do Bilingual Turkish-Dutch Children Show Working Memory Benefits despite Lower Linguistic Proficiency?. Proceedings of the Annual Boston University Conference on Language Development (pp. 64-76) (13 p.).
Blom, W.B.T. (2014). From the bird to the frog: A closer look at the acquisition of V2 in Dutch. Linguistic Approaches to Bilingualism, 4 (3), (pp. 321-324) (4 p.).
Blom, W.B.T., de Jong, J. & Vasic, N. (2014). Production and processing of subject-verb agreement in monolingual Dutch children with Specific Language Impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, (pp. 952-965) (14 p.).
Blom, W.B.T., Küntay, A.C., Messer, M.H., Verhagen, J. & Leseman, P.P.M. (2014). The Benefits of Being Bilingual: Working Memory in Bilingual Turkish-Dutch Children. Journal of Experimental Child Psychology, 128, (pp. 105-119) (15 p.).
  2014 - Populariserende publicaties
Blom, W.B.T. (30-05-2014). Digi-taal is juist goed voor het kinderbrein. Trouw, (pp. 20-20) (1 p.).
  2014 - Overige resultaten
W.B.T. Blom (01-08-2014) Publicatiebijdrage
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T. (2013). Boekbespreking van doctoral dissertation Loes Oldekamp “The trouble with inflection for adult learners of Dutch: A study of the L1-L2 interplay of morphosyntactic and phonetic-phonological factors”. Nederlandse taalkunde, 2013-3.
de Jong, J., Blom, W.B.T. & Orgassa, A. (2013). Dummy auxiliaries in children with SLI – a study on Dutch, in monolinguals and bilinguals. In W.B.T. Blom, I. van de Craats & J. Verhagen (Eds.), Dummy auxiliaries in first and second language acquisition (pp. 251-278) (28 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
Blom, W.B.T., van de Craats, I. & Verhagen, J. (2013). Dummy auxiliaries in first and second language acquisition. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
Blom, W.B.T. & Wijnen, F.N.K. (2013). Optionality of finiteness: Evidence for a no overlap stage in Dutch child language. First Language, 33 (3), (pp. 225-245) (21 p.).
Blom, W.B.T. & Paradis, J. (2013). Past tense production by English second language learners with and without language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56, (pp. 281-294) (14 p.).
Blom, W.B.T. & Baayen, H.R. (2013). The impact of verb form, sentence position, home language and L2 proficiency on subject-verb agreement in child L2 Dutch. Applied Psycholinguistics, 34 (4), (pp. 777-811) (35 p.).
Blom, W.B.T., Vasic, N. & Baker, A.E. (2013). The pragmatics of articles in Dutch children with specific language impairment. Lingua (14 p.).
Blom, W.B.T., de Jong, J., Orgassa, A., Baker, A.E. & Weerman, F.P. (2013). Verb inflection in monolingual Dutch and sequential bilingual Turkish-Dutch children with and without SLI. International Journal of Language and Communication Disorders, 48 (4), (pp. 382-393) (12 p.).
  2012 -
Blom, W.B.T. (2012 2015) Member Position: member, Network on Developmental Language Disorders (DLD Network) (Event) Position: member, Network on Developmental Language Disorders (DLD Network)
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T., Paradis, J. & Sorenson Duncan, T. (2012). Effects of input properties, vocabulary size, and L1 on the development of third person singular –s in child L2 English. Language Learning, 62 (3), (pp. 965-994) (30 p.).
Vasić, N., Chondrogianni, V., Marinis, Th. & Blom, W.B.T. (2012). Processing of gender in Turkish-Dutch and Turkish-Greek child L2 learners. In A.K. Biller, E.Y. Chung & A.E. Kimball (Eds.), BUCLD36: proceedings of the 36th annual Boston University Conference on Language Development (pp. 646-659) (14 p.). Somerville, MA: Cascadilla Press.
Blom, W.B.T. & Baayen, H.R. (2012). The impact of verb form, sentence position, home language and proficiency on subject-verb agreement in child L2 Dutch. Applied Psycholinguistics, 34 (04), (pp. 777-811) (35 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Blom, W.B.T. (2012). Hebben tweetalige kinderen een taalachterstand?. De taalcanon: Alles wat je altijd al had willen weten over taal Meulenhof.
  2011 -
Blom, W.B.T. (2011 2012) Member Position: Member, COST IS0804, WG1 "Syntax with interface with morphology and semantics" (Event) Position: Member, COST IS0804, WG1 "Syntax with interface with morphology and semantics"
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T. (2011). Complex lexical items. Journal Title Reviewed work: Complex lexical items / M.B.J. Mos. Utrecht: LOT, 2010. 252 p. ISBN 9789460930263. Chair of symposium at the 12th European Conference on Traumatic Stress..
Blom, W.B.T. & de Korte, S. (2011). Dummy auxiliaries in child and adult second language acquisition of Dutch. Lingua, 121 (5), (pp. 906-919) (14 p.).
Vasić, N. & Blom, W.B.T. (2011). Production and processing of determiners in Turkish-Dutch child L2 learners. In K. Mesh, H. Sung & N. Danis (Eds.), BUCLD35: proceedings of the 35th annual Boston University Conference on Language Development (pp. 616-627) (12 p.). Somerville, MA: Cascadilla Press.
Blom, W.B.T. & Vasić, N. (2011). The production and processing of determiner-noun agreement in child L2 Dutch. Linguistic Approaches to Bilingualism, 1 (3), (pp. 265-290) (26 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Unsworth, S. & Blom, W.B.T. (2010). Comparing L1 children, L2 children and L2 adults. Experimental Methods in Language Acquisition Research (pp. 201-222) (22 p.).
Blom, W.B.T. (2010). Effects of input on the early grammatical development of bilingual children. International Journal of Bilingualism, 14 (4), (pp. 422-446) (25 p.).
  2009 - Overige resultaten
W.B.T. Blom (01-05-2009) Marie Curie International Outgoing Fellowship
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T., Polišenská, D. & Weerman, F. (2008). Articles, adjectives and age of onset: the acquisition of Dutch grammatical gender. Second Language Research, 24 (3), (pp. 297-331) (35 p.).
Blom, W.B.T. (2008). Book notices. Studies in Second Language Acquisition, 30, (pp. 558) (1 p.). Reviewed work: The acquisition of the Dutch plural / J. Wijk. Utrecht: LOT, 2007. 318 p. ISBN 9789078328216..
Blom, W.B.T. & de Korte, S. (2008). De verwerving van het Nederlands: dummies en Verb Second. Nederlandse taalkunde, 13 (2), (pp. 133-159) (27 p.).
Blom, W.B.T. (2008). Testing the Domain-by-Age Model: inflection and placement of Dutch verbs. In B. Haznedar & E. Gavruseva (Eds.), Current trends in child second language acquisition: a generative perspective (pp. 271-300) (30 p.). Amsterdam: Benjamins.
Blom, W.B.T. (2008). The acquisition of finiteness. Berlin: Mouton de Gruyter, Available in university library UvA..
Blom, W.B.T., Polišenská, D. & Unsworth, S. (2008). The acquisition of grammatical gender in Dutch [introduction]. Second Language Research, 24 (3), (pp. 259-265) (7 p.).
  2008 - Overige resultaten
W.B.T. Blom (01-06-2008) Niels Stensen Stipendium
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T., Polišenská, D. & Weerman, F. (2007). Effects of age on the acquisition of agreement inflection. Morphology, 16 (2), (pp. 313-336) (24 p.). Erratum op http://dx.doi.org/10.1007/s11525-007-9116-8 34e Onderwijs Research Dagen.
Blom, W.B.T. (2007). Modality, infinitives and finite bare verbs in Dutch and English child language. Language Acquisition, 14 (1), (pp. 75-113) (39 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Don, J. & Blom, W.B.T. (2006). A constraint-based approach to morphological neutralization. In Jeroen van de Weijer & Bettelou Los (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2006 (pp. 78-88) (11 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Blom, W.B.T. (2006). Agreement inflection in child L2 Dutch. In A. Belletti, E. Bennati, C. Chesi, E. DiDomenico & I. Ferrari (Eds.), Language Acquisition and Development (pp. 49-61) (13 p.). Cambridge, UK: Cambridge Scholars.
Blom, W.B.T. (2006). Recensie proefschrift Erica Thrift. Journal Title Reviewed work: Object drop in the L1 acquisition of Dutch. LOT dissertations nr. 80. Utrecht: LOT, 2003..
Blom, W.B.T. & Polisenska, D. (2006). Verbal Inflection and verbal placement in first and second language acquisition. In M. Vliegen (Eds.), Linguistik International 16, Variation in Sprachtheorie und Spracherwerb; Akten des 39. linguistischen Kolloquiums in Amsterdam 2004 (pp. 1-10) (10 p.). Amsterdam: Lang.
  2006 - Populariserende publicaties
Blom, W.B.T. (2006). Verschillende soorten van taalverwerving. In N. van der Sijs, J. Stroop & F. Weerman (Eds.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom (pp. 11-20) (10 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T. & van Geert, P. (2004). Signs of a developing grammar: subject drop and inflection in early child Dutch. Linguistics, 42 (1), (pp. 195-234) (40 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T. (2002). On the use and interpretation of root infinitives in Early Child Dutch. In S. Barbiers, F. Beukema & W. van der Wurff (Eds.), Modality and its Interaction with the Verbal System Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Blom, W.B.T. & Krikhaar, E.M. (2002). Where to use a nonfinite clause: an experiment on the use of early verb forms in Dutch and English child language. In J. Costa & M.J. Freitas (Eds.), Proceedings of the GALA'2001 Conference on Language Acquisition (pp. 17-24) (8 p.). Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística.
  2002 - Vakpublicaties
Blom, W.B.T. (2002). Hoe en waarom kinderen root infinitives gebruiken. AT-Net Bulletin, (pp. 67-75) (9 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T., Krikhaar, E.M. & Wijnen, F.N.K. (2001). Nonfinite clauses in Dutch and English child language: An experimental approach. In A. H.-J. Do, L. Domínguez & A. Johansen (Eds.), Proceedings of the 25th Annual BUCLD (pp. 133-144) (12 p.). Somerville, Mass.: Cascadilla Press.
Blom, W.B.T., Krikhaar, E.M. & Wijnen, F.N.K. (2001). Root infinitives in Dutch and English child language: an experimental approach. In A.H.J. Do, L. Domínguez & A. Johansen (Eds.), Proceedings of the 25th Annual BUCLD (pp. 133-144) (12 p.). Somerville: Cascadilla Press.
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T., Wijnen, F.N.K., Kempen, M. & Gillis, S. (2000). Betekenis blijft, vorm verandert. Modale zinnen in Nederlandse kindertaal. In S. Gilles, J. Nuyts & J. Taeldeman (Eds.), Met taal om de tuin geleid. Opstellen voor Georges de Schutter (pp. 25-35) (11 p.). Wilrijk, Belgie: Universitaire Instelling Antwerpen.
Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (2000). How Dutch children's root infinitives become modal. In S.C. Howell, S.A. Fish & T. Keith-Lucas (Eds.), Proceedings of the 24th BU Conference on Language Development (pp. 128-139) (12 p.). Medford, Mass., USA: Cascadilla Press.
Blom, W.B.T., Kempen, M., Gillis, S. & Wijnen, F.N.K. (2000). What they hear is what you get? Infinitives and modality in child language and child-directed speech. In M. Perkins & S. Howard (Eds.), New Directions in Language Development and Disorders New York: Kluwer.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Jansen, A. & Blom, W.B.T. (1998). Tijdperk Taal! 10 jaar linguistiek in Utrecht. (246 p.). Den Haag: HAG.
  1998 - Populariserende publicaties
Blom, W.B.T. & Breukels, F. (1998). "Asterix in het Twents is leuker". Noordzee, 1 (1), (pp. 25-27) (3 p.).
Blom, W.B.T. & Breukels, F. (1998). De complexe taal van allochtone jongeren in Nederland. Kleur, 1 (1pp.), (pp. 24-24) (1 p.).
Blom, W.B.T. (1998). IK WIL en JIJ MOET. Over het modale gebruik van werkwoorden door Nederlandse kinderen. Link : Tijdschrift voor Linguistiek te Utrecht, 10 (2), (pp. 61-77) (17 p.).
Blom, W.B.T. (1998). Zijn kinderen lazy learners?. In E. Blom & A.-L. Jansen (Eds.), Tijdperk Taal! 10 jaar linguistiek in Utrecht (pp. 71-83) (13 p.). Den Haag: HAG.
  1995 - Vakpublicaties
Andeweg, A. & Blom, E. (1995). Bibliografie Genderstudies in de Neerlandistiek. Lover, 22 (4), (pp. 23-27) (5 p.). Lover.
  0 - Overige resultaten
W.B.T. Blom () AVT/ANELA/ Dissertation Prize 2004
W.B.T. Blom () Grant Raod veur 't Limburgs "Cognitieve ontwikkeling van tweetalige dialectsprekende kinderen in Limburg"
W.B.T. Blom () NWO Internationalisation Humanities grant
W.B.T. Blom () University of Amsterdam Brain and Cognition research priority area grant "A study of a bilingual Portuguese-Dutch minimal triplet"
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-09-26 12:54:32

Een van de meest fascinerende eigenschappen van mensen is hun vermogen om taal te leren, taal te gebruiken, en om taal flexibel aan te passen aan nieuwe contexten. Wat mij bezighoudt, is taalontwikkeling in uitdagende situaties, meertaligheid, taal als struikelblok en taal in een snel veranderende maatschappij. Ik kijk in mijn onderzoek naar kinderen die een aangeboren taalontwikkelingsstoornis hebben en kinderen die een rijke taalomgeving ontberen, maar ook naar kinderen die meerdere talen tegelijk leren, of naast de standaardtaal een dialect gebruiken en kinderen die veel communiceren via digitale media. Verder hoop ik dat mijn onderzoek bijdraagt aan het tijdig herkennen van taalontwikkelingsstoornissen en taalachterstanden, zodat meer kinderen passende zorg ontvangen en de kans krijgen om hun potentieel te benutten.

Nieuws

21 februari 2017: BNR nieuwsradio item Dag van de Moedertaal (interview)

1 december 2016: Pitch Meertaligheid op symposium Taalontwikkeling: stoornis of achterstand?

September 2016: Top 20 of most cited articles in International Journal of Bilingualism.

8 juni 2016: Taalunie bericht "En of de Whatsapper de taalregels van het Nederlands kent!"

30 april 2016: De Taalstaat (interview - gemist, 11:05 uur)

29 april 2016: BNR nieuwsradio (interview)

29 april 2016: Bericht over Whatsapp taal in BNR nieuws

januari 2016: Interview in Onze Taal over meertalig opvoeden

30 november 2015: Slim met dialect (Leonie Cornips over gezamenlijk onderzoek)

28 oktober 2015: Lezing Open Universiteit van Catalonië (Spanje)

6 oktober 2015: Just accepted: Een nieuw instrument on tweetalige kinderen te diagnosticeren

1 mei 2015: Blog van de maand: Tests

21 maart 2015: Ons onderzoek naar niet WEIRDE kinderen in de Volkskrant genoemd! 

4 maart 2015: Kijk op Kennis interview Kirsten van den Heuij 

1 maart 2015: Blog van de maand: Een gezin dat nergens welkom is

6 februari 2015: Lezing TaalStaal 2015

4 februari 2015: Eerste Limburgse resultaten

23 januari 2015: Symposium met Jon Andoni Dunabeitia

6 november 2014: Blog van maand: Tweetaligheid: over voordelen en veelkoppige draken 

13 oktober 2014: interview in Science Palooza 

17 juli 2014: plenaire lezing IASCL Amsterdam

Lopende projecten

CoDEmBi: Cognitive development in the context of emerging bilingualism: Cultural minority children in the Netherlands (2012-2017). NWO Vidi (Innovational Research Incentives Scheme). Hoofdonderzoeker. AiO's: Mona Timmermeister, Tessel Boerma (UU)

CoDEmBiFri: Cognitive effects and the character of Frisian-Dutch bilingualism. Collaborative research with Prof. Dr. A. Versloot (University of Amsterdam) and Dr. E. Hoekstra (Frisian Academy). AiO: Evelyn Bosma (FA/UvA)

CoDEmBiLi: Cognitive development of bilingual dialect-speaking children in Limburg. Collaborative research with Prof. Dr. L. Cornips (Meertens Institute/Maastricht University). Onderzoeker: Kirsten van den Heuij (UM)

Linguistic Aspects of Texting and its Impact on Cognitive and Social Development. Utrecht University Diversity of Youth Seed Money research grant. In collaboration with Prof. Dr. S. Avrutin (Linguistics Department, Utrecht University). Hoofdonderzoeker. Postdoc: Nada Vasic (UU). Vaste onderzoeksassistenten: Chantal van Dijk, Merel van Witteloostuijn (UU).

A study of a bilingual Portuguese-Dutch minimal triplet. University of Amsterdam research grant Brain & Cognition, in collaboration with Dr. Nada Vasic (2013-2014). Mede-onderzoeker. Vaste onderzoeksassistent: Merel Maslowski (UvA)

Gegenereerd op 2017-09-26 12:54:32

Bachelor Pedagogiek:

Hoorcollegedocent Opvoeding en Ontwikkeling 1, Kinderen met Speciale Opvoedings- en Onderwijsbehoeften (voorheen: Cognitieve en Lichamelijke Beperkingen) en Leerproblemen.

Coordinator Kinderen met Speciale Opvoedings- en Onderwijsbehoeften

Bachelorthesisbegeleiding

 

Master Orthopedagogiek:

Werkgroepdocent Kritische Analyse van Orthopedagogische Vraagstukken

Masterthesisbegeleiding Orthopedagogiek

 

Research master Educational Sciences:

Docent EdSci 6: Learning and behavioral problems

 

Varia

  • begeleiding onderzoeksstages
  • thesisbegeleiding University College Utrecht, bachelor Taalwetenschap
  • diverse gastcolleges o.a., Ontwikkelingsneuropsychology (master neuropsychologie), Taalontwikkelingsstoornis (master logopediewetenschappen)
Gegenereerd op 2017-09-26 12:54:32
Nevenfuncties

NWO Geesteswetenschappen Veni commissie

Opleidingsadvies Commissie Pedagogische Wetenschappen (OAC)

AiO mentor Pedagogiek en Onderwijskunde

Gegenereerd op 2017-09-26 12:54:32
Volledige naam
dr. W.B.T. Blom Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer F228
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 3010
Telefoonnummer afdeling 030 253 4601
Postadres
Postbus 80.140
3508 TC    UTRECHT
Gegenereerd op 2017-09-26 12:54:32
Laatst bijgewerkt op 15-09-2017