prof. dr. Elma Blom
W.B.T.Blom@uu.nl
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:28


Leeropdracht
Language development and multilingualism in family and educational contexts
Benoemingsdatum 01-02-2018
Profiel

Een van de meest fascinerende menselijke eigenschappen is hun vermogen om taal te leren en om taal flexibel aan te passen aan steeds weer nieuwe contexten. Wat mij bezighoudt, is taalontwikkeling in (ogenschijnlijk) uitdagende situaties. Ik onderzoek meertalige kinderen, de ontwikkeling van kinderen die een aangeboren taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, kinderen die naast de standaardtaal een dialect leren en de taal van kinderen in digitale media.

 

Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises

"De weirde blik van ontwikkelingspsychologen" in Volkskrant 21 maart 2015 (door: Asha ten Broeke)
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:28
Curriculum vitae

Elma Blom is hoogleraar Taalontwikkeling en Meertaligheid bij de afdeling Orthopedagogiek: Cognitieve en Motorische Ontwikkelingsproblemen. Haar onderzoek en publicaties gaan over meertalige kinderen en taalontwikkelingsstoornissen (TOS).  Ze onderzoekt de parallelle ontwikkeling van meerdere talen, cognitieve effecten van meertaligheid, het onderscheiden van taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis, en verbetering van de diagnostiek bij meertalige kinderen. 

Elma Blom heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als dubbele specialisatie Syntaxis & Semantiek en Sociolinguïstiek (cum laude). Voor haar proefschrift (2003) over de grammaticale ontwikkeling van kinderen ontving ze de AVT/AnéLA dissertatieprijs. Daarna werkte ze als postdoctoraal onderzoeker en Marie Curie Fellow aan de Universiteit van Amsterdam (2004-2007) en University of Alberta in Canada (2008-2011). Na haar terugkomst in Nederland is ze in 2012 aan de slag gegaan bij de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht.

Elma Blom leidt diverse projecten over taalontwikkeling en meertaligheid (o.a. het NWO Vidi project Cognitive Development in the Context of Emerging Bilingualism), is betrokken bij het Dynamics of Youth 1001 Critical Days project, redacteur van diverse special issues en boeken over taalontwikkeling en meertaligheid, Action Editor van het Journal of Child Language, mede-oprichter van de jaarlijkse LOT EMLAR workshop over de methodologische aspecten van het taalontwikkelingsonderzoek en redigeerde een boek over hetzelfde onderwerp (Experimental Methods in Language Acquisition Research). Ze werkt samen met collega's aan de Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam, University of Alberta, University of Edinburgh, University of Bergen en Bar-Ilan University in Tel Aviv.  

Tevens werkt ze in haar onderzoek naar TOS samen met Kentalis en Auris, en is lid van de Europese COST actie Language Impairment in a Multilingual Society. Meer informatie over de nieuwe instrumenten voor meertalige kinderen die in dit framework en binnen het Vidi project voor de Nederlandse context zijn ontwikkeld, is hier te vinden.

Wil je meer over mijn onderzoek weten, kijk dan naar dit interview.

Nieuws

5 februari 2018: Gast bij Studium Generale Science Cafe over taal.

20 januari 2018: Keynote lezing Lustrumsymposium Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten (WAP) in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

4 december 2017: De nieuwe cross-linguistic lexical taak voor het Nederlands is klaar! 

3 november 2017: Interactieve studiedag Fontys Hogeschool Sittard "Ik wil je wat zeggen!" Meertaligheid EN ... ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers

1 november 2017: Blog van de maand: Mixen, done of niet?

1 november 2017: Oneline artikel in Van Horen Zeggen over bevindingen Tessel Boerma

27 oktober 2017: Verdediging proefschrift Tessel Boerma Universiteit Utrecht over meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen

9 oktober 2017: Artikel in Vroeg over bevindingen Evelyn Bosma

2 oktober 2017: Verdediging proefschrift Evelyn Bosma in Leeuwarden over tweetaligheid bij Fries-Nederlandse kinderen

30 september 2017: Lezing DRONGO talenfestival Beatrixgebouw Utrecht

22 september 2017: Keynote lezing Anela Studiedag Fontys Hogeschool Tilburg

21 februari 2017: BNR nieuwsradio item Dag van de Moedertaal (interview)

1 december 2016: Pitch Meertaligheid op symposium Taalontwikkeling: stoornis of achterstand?

September 2016: Top 20 of most cited articles in International Journal of Bilingualism.

8 juni 2016: Taalunie bericht "En of de Whatsapper de taalregels van het Nederlands kent!"

30 april 2016: De Taalstaat (interview - gemist, 11:05 uur)

29 april 2016: BNR nieuwsradio (interview)

29 april 2016: Bericht over Whatsapp taal in BNR nieuws

januari 2016: Interview in Onze Taal over meertalig opvoeden

30 november 2015: Slim met dialect (Leonie Cornips over gezamenlijk onderzoek)

28 oktober 2015: Lezing Open Universiteit van Catalonië (Spanje)

6 oktober 2015: Just accepted: Een nieuw instrument on tweetalige kinderen te diagnosticeren

1 mei 2015: Blog van de maand: Tests

21 maart 2015: Ons onderzoek naar niet WEIRDE kinderen in de Volkskrant genoemd! 

4 maart 2015: Kijk op Kennis interview Kirsten van den Heuij 

1 maart 2015: Blog van de maand: Een gezin dat nergens welkom is

6 februari 2015: Lezing TaalStaal 2015

4 februari 2015: Eerste Limburgse resultaten

23 januari 2015: Symposium met Jon Andoni Dunabeitia

6 november 2014: Blog van maand: Tweetaligheid: over voordelen en veelkoppige draken 

13 oktober 2014: interview in Science Palooza 

17 juli 2014: plenaire lezing IASCL Amsterdam

Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:28
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
van Dijk, M., Kroesbergen, E.H., Blom, W.B.T. & Leseman, P.P.M. (2018). Bilingualism and Creativity: Towards a Situated-Embodied Cognition Approach. Journal of Creative Behavior
Leseman, P.P.M., Henrichs, L.F., Blom, W.B.T. & Verhagen, J. (2018). Young mono- and bilingual children’s exposure to academic language as related to language development and school achievement. In V Grøver, P Ucelli, M Rowe & E Lieven (Eds.), Learning through language Cambridge: University Press.
  2018 - Vakpublicaties
Blom, W.B.T. (2018). Meertaligheid een boost voor het brein?. Didactief
Blom, W.B.T., Oudgenoeg-Paz, O. & Verhagen, J. (2018). Wat als ouders talen mixen? Een onderzoek naar de relatie tussen mixen van talen door ouders en de taalvaardigheid van meertalige kinderen. Nederlands Tijdschrift voor Logopedie
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Boerma, T.D. & Blom, W.B.T. (2017). Assessment of bilingual children: What if testing both languages is not possible?. Journal of Communication Disorders, 66, (pp. 65–76).
Blom, W.B.T., Boerma, T.D., Bosma, E., Cornips, Leonie & Everaert, Emma (27-03-2017). Cognitive advantages of bilingual children in different sociolinguistic contexts. Frontiers in Cognition
Blom, W.B.T., Cornips, Leonie & Schaeffer, J. (2017). Cross-linguistic influence in bilingualism - in honor of Aafke Hulk. (358 p.). Amsterdam: Benjamins, Studies in bilingualism (SiBil), ISSN 0928-1533 ; volume 52.
Boerma, T.D. & Blom, W.B.T. (2017). Digits or quasi-universal nonwords? The diagnostic validity of verbal memory measures for bilingual children with language impairment. In Christophe dos Santos & Laetitia de Almeida (Eds.), Bilingualism and Specific Language Impairment John Benjamins.
Blom, W.B.T., Boerma, T.D. & de Jong, Jan (01-11-2017). First language attrition and Specific Language Impairment. In Monika Schmid & Barbara Köpke (Eds.), The Oxford Handbook of Language Attrition Oxford University Press, Oxford.
Boerma, T.D., Wijnen, Frank, Leseman, P.P.M. & Blom, W.B.T. (2017). Grammatical Morphology in Monolingual and Bilingual Children with and without Language Impairment - The Case of Dutch Plurals and Past Participles. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 60, (pp. 2064-2080).
Francot, Ryanne, van den Heuij, Kirsten, Blom, W.B.T., Heeringa, Wilbert & Cornips, Leonie (01-06-2017). Inter-individual variation among young children growing up in a bidialectal community - the acquisition of dialect and standard Dutch vocabulary. Language variation European Perspectives VI. Studies in Language Variation - Selected papers from the Eighth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 8), Leipzig (pp. 85-98) (14 p.). John Benjamins.
Boerma, T.D., Leseman, P.P.M., Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (21-07-2017). Language proficiency and sustained attention in monolingual and bilingual children with and without language impairment. Frontiers in Psychology, 8 (16 p.).
Blom, W.B.T., van Dijk, Chantal, Vasic, Nada, van Witteloostuijn, Merel & Avrutin, S. (2017). Textese and use of texting by children with typical language development and Specific Language Impairment. Computers in Human Behavior, 66, (pp. 42-51).
Bosma, E., Hoekstra, E., Versloot, A.P. & Blom, W.B.T. (29-08-2017). The Minimal and Short-Lived Effects of Minority Language Exposure on the Executive Functions of Frisian-Dutch Bilingual Children. Frontiers in Psychology, 8 (1453).
Bosma, E., Heeringa, Wilbert, Hoekstra, E., Versloot, A.P. & Blom, W.B.T. (12-09-2017). Verbal Working Memory Is Related to the Acquisition of Cross-Linguistic Phonological Regularities. Frontiers in Psychology, 8 (1487).
  2017 - Vakpublicaties
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Bosma, E., Blom, W.B.T., Hoekstra, E. & Versloot, Arjen (11-11-2016). A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism
Blom, W.B.T. & Boerma, T.D. (25-09-2016). Effects of language impairment and bilingualism across domains: vocabulary, morphology and verbal memory. Linguistic Approaches to Bilingualism
Blom, W.B.T. & Paradis, J. (01-03-2016). Introduction: special issue on age effects in child language acquisition. Journal of Child Language, 43 (03), (pp. 473 - 478 ).
Bosma, E., Blom, W.B.T. & Versloot, Arjen (16-09-2016). Language balance and cognitive advantages in Frisian-Dutch bilingual children. Bilingualism and Minority Languages in Europe: Current trends and developments Cambridge Scholars.
Boerma, T.D., Leseman, P.P.M., Timmermeister, M., Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (15-03-2016). Narrative abilities of monolingual and bilingual children with and without language impairment: implications for clinical practice. International Journal of Language and Communication Disorders, 51 (6), (pp. 626-638).
Blom, W.B.T. & Vasic, N. (15-03-2016). The influence of phonological factors on the expression of finiteness by children learning Dutch as their first and second language. In Kristin Melum Eide (Eds.), Finiteness Matters. On finiteness related phenomena in natural languages Amsterdam: John Benjamins.
van Dijk, Chantal N., van Witteloostuijn, Merel, Vasic, Nada, Avrutin, Sergey & Blom, Elma (2016). The Influence of Texting Language on Grammar and Executive Functions in Primary School Children. PLoS One, 11 (3).
Blom, Elma & Boerma, Tessel (2016). Why do children with language impairment have difficulties with narrative macrostructure?. Research in Developmental Disabilities, 55, (pp. 301-311) (11 p.). Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved..
  2016 - Vakpublicaties
Blom, W.B.T., Avrutin, S., van Dijk, C.N., Vasic, N. & van Witteloostuijn, M.T.G. (16-06-2016). Is er een verband tussen het gebruik van texting-taal en taalontwikkeling bij kinderen tussen de 10 en 13 jaar?. Levende Talen Tijdschrift, 17 (2), (pp. 3-12).
Boerma, T.D. & Blom, W.B.T. (2016). Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis? Diagnosestelling bij meertalige kinderen als testen in beide talen niet mogelijk is. Nederlands Tijdschrift voor Logopedie
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Boerma, Tessel, Chiat, Shula, Leseman, Paul, Timmermeister, Mona, Wijnen, Frank & Blom, Elma (2015). A Quasi-Universal Nonword Repetition Task as a Diagnostic Tool for Bilingual Children learning Dutch as a Second Language. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58 (6), (pp. 1747-1760).
Yarbay Duman, T., Topbas, S. & Blom, Elma (2015). At the intersection of cognition and grammar: deficits comprehending counterfactuals in Turkish children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58, (pp. 410-421).
Paradis, J. & Blom, Elma (10-06-2015). Do early successive bilinguals show the English L2 pattern of precocious BE acquisition?. Bilingualism: Language and Cognition
Chondrogianni, V., Marinis, T., Edwards, S. & Blom, W.B.T. (2015). Production and on-line comprehension of definite articles and clitic pronouns by Greek sequential bilingual children and monolingual children with specific language impairment. Applied Psycholinguistics, 36 (05), (pp. 1155-1191) (37 p.).
Chrondrogianni, V., Vasic, Nada, Marinis, T. & Blom, Elma (2015). Production and on-line comprehension of definiteness in English and Dutch by monolingual and sequential bilingual children. Second Language Research, 31 (3), (pp. 309-341) (33 p.).
Łuniewska, Magdalena, Haman, Ewa, Armon-Lotem, Sharon, Etenkowski, Bartłomiej, Southwood, Frenette, Anđelković, Darinka & Blom, W.B.T. (15-08-2015). Ratings of age of acquisition of 299 words across 25 languages: Is there a cross-linguistic order of words?. Behavior Research Methods & Instrumentation (24 p.).
Blom, Elma, Schaeffer, Jeannette & Tsimpli, Ianthi (2015). Reference and referentiality in native and learner grammars [Introduction]. Lingua, 155, (pp. 1-8) (8 p.).
Blom, Elma, Chondrogianni, V., Marinis, T. & Vasic, N. (2015). The acquisition of verbal paradigms in Dutch and Greek L2 children: Cross-linguistic differences and inflectional defaults. International Journal of Bilingualism
  2015 - Vakpublicaties
Blom, Elma (2015). Meertaligheid is een pre. Didactief, 45 (1), (pp. 36) (36 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Verhagen, J. & Blom, W.B.T. (2014). Asymmetries in the acquisition of subject-verb agreement in Dutch - Evidence from comprehension and production. First Language, 34 (4), (pp. 315-335) (21 p.).
Blom, Elma, Kuntay, Aylin, Messer, Marielle, Verhagen, Josje & Leseman, Paul (2014). Do Bilingual Turkish-Dutch Children Show Working Memory Benefits despite Lower Linguistic Proficiency?. Proceedings of the Annual Boston University Conference on Language Development (pp. 64-76) (13 p.).
Blom, Elma, Küntay, Aylin, Messer, M, Verhagen, Josje & Leseman, Paul (2014). Do bilingual Turkish-Dutch children show working memory benefits despite lower linguistic proficiency?. Proceedings of the 38th annual Boston University Conference on Language Development (pp. 64-76) (13 p.). Cascadella Press.
Blom, W.B.T. (2014). From the bird to the frog: A closer look at the acquisition of V2 in Dutch. Linguistic Approaches to Bilingualism, 4 (3), (pp. 321-324) (4 p.).
Blom, W.B.T., de Jong, J. & Vasic, N. (2014). Production and processing of subject-verb agreement in monolingual Dutch children with Specific Language Impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, (pp. 952-965) (14 p.).
Blom, W.B.T., Küntay, A.C., Messer, M.H., Verhagen, J. & Leseman, P.P.M. (2014). The Benefits of Being Bilingual: Working Memory in Bilingual Turkish-Dutch Children. Journal of Experimental Child Psychology, 128, (pp. 105-119) (15 p.).
  2014 - Populariserende publicaties
Blom, W.B.T. (30-05-2014). Digi-taal is juist goed voor het kinderbrein. Trouw, (pp. 20-20) (1 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T. (2013). Boekbespreking van doctoral dissertation Loes Oldekamp “The trouble with inflection for adult learners of Dutch: A study of the L1-L2 interplay of morphosyntactic and phonetic-phonological factors”. Nederlandse taalkunde, 2013-3.
de Jong, J., Blom, W.B.T. & Orgassa, A. (2013). Dummy auxiliaries in children with SLI – a study on Dutch, in monolinguals and bilinguals. In W.B.T. Blom, I. van de Craats & J. Verhagen (Eds.), Dummy auxiliaries in first and second language acquisition (pp. 251-278) (28 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
Blom, W.B.T., van de Craats, I. & Verhagen, J. (2013). Dummy auxiliaries in first and second language acquisition. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
Blom, W.B.T. & Wijnen, F.N.K. (2013). Optionality of finiteness: Evidence for a no overlap stage in Dutch child language. First Language, 33 (3), (pp. 225-245) (21 p.).
Blom, W.B.T. & Paradis, J. (2013). Past tense production by English second language learners with and without language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56, (pp. 281-294) (14 p.).
Blom, W.B.T. & Baayen, H.R. (2013). The impact of verb form, sentence position, home language and L2 proficiency on subject-verb agreement in child L2 Dutch. Applied Psycholinguistics, 34 (4), (pp. 777-811) (35 p.).
Blom, W.B.T., Vasic, N. & Baker, A.E. (2013). The pragmatics of articles in Dutch children with specific language impairment. Lingua (14 p.).
Blom, W.B.T., de Jong, J., Orgassa, A., Baker, A.E. & Weerman, F.P. (2013). Verb inflection in monolingual Dutch and sequential bilingual Turkish-Dutch children with and without SLI. International Journal of Language and Communication Disorders, 48 (4), (pp. 382-393) (12 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T., Paradis, J. & Sorenson Duncan, T. (2012). Effects of input properties, vocabulary size, and L1 on the development of third person singular –s in child L2 English. Language Learning, 62 (3), (pp. 965-994) (30 p.).
Vasić, N., Chondrogianni, V., Marinis, Th. & Blom, W.B.T. (2012). Processing of gender in Turkish-Dutch and Turkish-Greek child L2 learners. In A.K. Biller, E.Y. Chung & A.E. Kimball (Eds.), BUCLD36: proceedings of the 36th annual Boston University Conference on Language Development (pp. 646-659) (14 p.). Somerville, MA: Cascadilla Press.
Blom, W.B.T. & Baayen, H.R. (2012). The impact of verb form, sentence position, home language and proficiency on subject-verb agreement in child L2 Dutch. Applied Psycholinguistics, 34 (04), (pp. 777-811) (35 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Blom, W.B.T. (2012). Hebben tweetalige kinderen een taalachterstand?. De taalcanon: Alles wat je altijd al had willen weten over taal Meulenhof.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T. (2011). Complex lexical items. Journal Title Reviewed work: Complex lexical items / M.B.J. Mos. Utrecht: LOT, 2010. 252 p. ISBN 9789460930263. Chair of symposium at the 12th European Conference on Traumatic Stress..
Blom, W.B.T. & de Korte, S. (2011). Dummy auxiliaries in child and adult second language acquisition of Dutch. Lingua, 121 (5), (pp. 906-919) (14 p.).
Vasić, N. & Blom, W.B.T. (2011). Production and processing of determiners in Turkish-Dutch child L2 learners. In K. Mesh, H. Sung & N. Danis (Eds.), BUCLD35: proceedings of the 35th annual Boston University Conference on Language Development (pp. 616-627) (12 p.). Somerville, MA: Cascadilla Press.
Blom, W.B.T. & Vasić, N. (2011). The production and processing of determiner-noun agreement in child L2 Dutch. Linguistic Approaches to Bilingualism, 1 (3), (pp. 265-290) (26 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Unsworth, S. & Blom, W.B.T. (2010). Comparing L1 children, L2 children and L2 adults. Experimental Methods in Language Acquisition Research (pp. 201-222) (22 p.).
Blom, W.B.T. (2010). Effects of input on the early grammatical development of bilingual children. International Journal of Bilingualism, 14 (4), (pp. 422-446) (25 p.).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T., Polišenská, D. & Weerman, F. (2008). Articles, adjectives and age of onset: the acquisition of Dutch grammatical gender. Second Language Research, 24 (3), (pp. 297-331) (35 p.).
Blom, W.B.T. (2008). Book notices. Studies in Second Language Acquisition, 30, (pp. 558) (1 p.). Reviewed work: The acquisition of the Dutch plural / J. Wijk. Utrecht: LOT, 2007. 318 p. ISBN 9789078328216..
Blom, W.B.T. & de Korte, S. (2008). De verwerving van het Nederlands: dummies en Verb Second. Nederlandse taalkunde, 13 (2), (pp. 133-159) (27 p.).
Blom, W.B.T. (2008). Testing the Domain-by-Age Model: inflection and placement of Dutch verbs. In B. Haznedar & E. Gavruseva (Eds.), Current trends in child second language acquisition: a generative perspective (pp. 271-300) (30 p.). Amsterdam: Benjamins.
Blom, W.B.T. (2008). The acquisition of finiteness. Berlin: Mouton de Gruyter, Available in university library UvA..
Blom, W.B.T., Polišenská, D. & Unsworth, S. (2008). The acquisition of grammatical gender in Dutch [introduction]. Second Language Research, 24 (3), (pp. 259-265) (7 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T., Polišenská, D. & Weerman, F. (2007). Effects of age on the acquisition of agreement inflection. Morphology, 16 (2), (pp. 313-336) (24 p.). Erratum op http://dx.doi.org/10.1007/s11525-007-9116-8 34e Onderwijs Research Dagen.
Blom, W.B.T. (2007). Modality, infinitives and finite bare verbs in Dutch and English child language. Language Acquisition, 14 (1), (pp. 75-113) (39 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Don, J. & Blom, W.B.T. (2006). A constraint-based approach to morphological neutralization. In Jeroen van de Weijer & Bettelou Los (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2006 (pp. 78-88) (11 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Blom, W.B.T. (2006). Agreement inflection in child L2 Dutch. In A. Belletti, E. Bennati, C. Chesi, E. DiDomenico & I. Ferrari (Eds.), Language Acquisition and Development (pp. 49-61) (13 p.). Cambridge, UK: Cambridge Scholars.
Blom, W.B.T. (2006). Recensie proefschrift Erica Thrift. Journal Title Reviewed work: Object drop in the L1 acquisition of Dutch. LOT dissertations nr. 80. Utrecht: LOT, 2003..
Blom, W.B.T. & Polisenska, D. (2006). Verbal Inflection and verbal placement in first and second language acquisition. In M. Vliegen (Eds.), Linguistik International 16, Variation in Sprachtheorie und Spracherwerb; Akten des 39. linguistischen Kolloquiums in Amsterdam 2004 (pp. 1-10) (10 p.). Amsterdam: Lang.
  2006 - Populariserende publicaties
Blom, W.B.T. (2006). Verschillende soorten van taalverwerving. In N. van der Sijs, J. Stroop & F. Weerman (Eds.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom (pp. 11-20) (10 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T. & van Geert, P. (2004). Signs of a developing grammar: subject drop and inflection in early child Dutch. Linguistics, 42 (1), (pp. 195-234) (40 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T. (2002). On the use and interpretation of root infinitives in Early Child Dutch. In S. Barbiers, F. Beukema & W. van der Wurff (Eds.), Modality and its Interaction with the Verbal System Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Blom, W.B.T. & Krikhaar, E.M. (2002). Where to use a nonfinite clause: an experiment on the use of early verb forms in Dutch and English child language. In J. Costa & M.J. Freitas (Eds.), Proceedings of the GALA'2001 Conference on Language Acquisition (pp. 17-24) (8 p.). Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística.
  2002 - Vakpublicaties
Blom, W.B.T. (2002). Hoe en waarom kinderen root infinitives gebruiken. AT-Net Bulletin, (pp. 67-75) (9 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T., Krikhaar, E.M. & Wijnen, F.N.K. (2001). Nonfinite clauses in Dutch and English child language: An experimental approach. In A. H.-J. Do, L. Domínguez & A. Johansen (Eds.), Proceedings of the 25th Annual BUCLD (pp. 133-144) (12 p.). Somerville, Mass.: Cascadilla Press.
Blom, W.B.T., Krikhaar, E.M. & Wijnen, F.N.K. (2001). Root infinitives in Dutch and English child language: an experimental approach. In A.H.J. Do, L. Domínguez & A. Johansen (Eds.), Proceedings of the 25th Annual BUCLD (pp. 133-144) (12 p.). Somerville: Cascadilla Press.
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Blom, W.B.T., Wijnen, F.N.K., Kempen, M. & Gillis, S. (2000). Betekenis blijft, vorm verandert. Modale zinnen in Nederlandse kindertaal. In S. Gilles, J. Nuyts & J. Taeldeman (Eds.), Met taal om de tuin geleid. Opstellen voor Georges de Schutter (pp. 25-35) (11 p.). Wilrijk, Belgie: Universitaire Instelling Antwerpen.
Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (2000). How Dutch children's root infinitives become modal. In S.C. Howell, S.A. Fish & T. Keith-Lucas (Eds.), Proceedings of the 24th BU Conference on Language Development (pp. 128-139) (12 p.). Medford, Mass., USA: Cascadilla Press.
Blom, W.B.T., Kempen, M., Gillis, S. & Wijnen, F.N.K. (2000). What they hear is what you get? Infinitives and modality in child language and child-directed speech. In M. Perkins & S. Howard (Eds.), New Directions in Language Development and Disorders New York: Kluwer.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Jansen, A. & Blom, W.B.T. (1998). Tijdperk Taal! 10 jaar linguistiek in Utrecht. (246 p.). Den Haag: HAG.
  1998 - Populariserende publicaties
Blom, W.B.T. & Breukels, F. (1998). "Asterix in het Twents is leuker". Noordzee, 1 (1), (pp. 25-27) (3 p.).
Blom, W.B.T. & Breukels, F. (1998). De complexe taal van allochtone jongeren in Nederland. Kleur, 1 (1pp.), (pp. 24-24) (1 p.).
Blom, W.B.T. (1998). IK WIL en JIJ MOET. Over het modale gebruik van werkwoorden door Nederlandse kinderen. Link : Tijdschrift voor Linguistiek te Utrecht, 10 (2), (pp. 61-77) (17 p.).
Blom, W.B.T. (1998). Zijn kinderen lazy learners?. In E. Blom & A.-L. Jansen (Eds.), Tijdperk Taal! 10 jaar linguistiek in Utrecht (pp. 71-83) (13 p.). Den Haag: HAG.
  1995 - Vakpublicaties
Andeweg, A. & Blom, E. (1995). Bibliografie Genderstudies in de Neerlandistiek. Lover, 22 (4), (pp. 23-27) (5 p.). Lover.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:28

 

 

Project:
1001 Critical Days
01-12-2017 tot 01-12-2020
Algemene projectbeschrijving 

De eerste 1001 dagen in het leven van een kind, vanaf de conceptie tot de tweejarige leeftijd, zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van ons complexe brein. In die periode wordt de hersenstructuur (zoals de verschillende celtypen en de verbindingen tussen de verschillende hersenregio’s) gevormd, die op latere leeftijd bepalend zal zijn voor een scala aan cognitieve vaardigheden. Dit project focust zich op taalontwikkeling als voorbeeld van een belangrijke vaardigheid die afhankelijk is van een goede hersenontwikkeling. Welke invloed hebben prikkels op de taalverwerving (en taalstoornissen) in de eerste 1001 dagen van een mensenleven?

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Dynamics of Youth
Projectleden
Overige projectleden:
 • Prof. dr. Jeroen Pasterkamp
 • Dr. Corrette Wierenga

Afgesloten projecten

Project:
Cognitive development in the context of emerging bilingualism: Cultural minority children in the Netherlands tot 29-11-2017
Algemene projectbeschrijving

This study investigates relationships between language abilities and cognitive control in bilingual minority children in the Netherlands. The aim is to better understand the cognitive effects of bilingualism and to disentangle effects of bilingualism and Developmental Language Disorder.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO: NWO Vernieuwingsimpuls (Vidi)
Projectleden
Project:
Cognitive effects and the character of Frisian-Dutch bilingualism 01-05-2013 tot 29-04-2017
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Co-promotor Financiering
3e geldstroom - overig: University Campus Fryslân (UCF)
Projectleden
Overige projectleden:
 • Prof. dr. Arjen Versloot
 • Dr. Eric Hoekstra
 • Dr. Evelyn Bosma
Project:
Cognitive development of bilingual dialect-speaking children in Limburg 01-01-2014 tot 01-01-2016
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Road veur ‘t Limburgs, SWOL /Chair Language Culture in Limburg of Leonie Cornips (University Maastricht)
Projectleden
Overige projectleden:
 • Prof. dr. Leonie Cornips
 • Kirsten van den Heuij MA
Project:
Linguistic Aspects of Texting and its Impact on Cognitive and Social Development 01-06-2014 tot 01-12-2015
Algemene projectbeschrijving

In dit project wordt onderzoek gedaan naar het taalgebruik tijdens het smsen of whatsappen door kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis (TOS) tussen de 10 en 12 jaar. Daarbij wordt de invloed van chattaal op de cognitieve ontwikkeling van kinderen onderzocht. Hieronder verstaan wij o.a. aandacht en het werkgeheugen. Daarnaast wordt gekeken hoe chattaal bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van kinderen met TOS.


 

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
1e geldstroom: Dynamics of Youth
Projectleden
Overige projectleden:
 • Dr. Nada Vasic
 • Chantal van Dijk MA
 • Merel van Witteloostuijn MA
Project:
A study of a bilingual Portuguese-Dutch minimal triplet 01-01-2012 tot 01-01-2014
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
1e geldstroom: University of Amsterdam Brain & Cognition
Projectleden
Overige projectleden:
 • Dr. Nada Vasic
 • Merel Maslowksi MA
Project:
When agreement doesn't agree: the production and processing of grammatical morphemes by L2 children and children with Specific Language Impairment 01-04-2008 tot 28-08-2012
Algemene projectbeschrijving

In recent literature, it is a major issue whether L2 children's errors in speech production are caused by non-native representations or reflect output problems. The goal of this project is therefore to compare available speech production data of L2 children to data collected in tasks that tap the underlying grammatical system of L2 children in a more direct way than production tasks do. As a means to achieve this goal, L2 children's on-line processing of grammatical and ungrammatical sentences will be measured. The comparison of on-line processing data and off-line production data is not only relevant for theories on L2 acquisition, but it may also provide a way to find differences between L2 children and children diagnosed with Specific Language Impairment (SLI). Since there is still no principled way to distinguish between effects of late onset of systematic exposure to Dutch and language impairment, L2 children are in terms of assessment a problematic group. In order to find differentiating characteristics of non-native patterns caused by late onset and/or language impairment, the Turkish-Dutch L2 children will be compared to age-matched monolingual children and children diagnosed with SLI.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
 • Prof. dr. Theo Marinis
 • Dr. Vicky Chondrogianni
 • Dr. Nada Vasic
 • Prof. dr. Anne Baker
 • Prof. dr. Fred Weerman
 • Dr. Jan de Jong
Project:
A cross-context study of early language skills of immigrant children in Canada and the Netherlands 01-06-2009 tot 01-06-2012
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU: Marie Curie International Outgoing Fellowship
Projectleden
Project:
Early grammatical development of bilingual children: Input quantity and structural transparency 01-06-2008 tot 31-05-2009
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Niels Stensen Fellowship
Projectleden
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:29

Bachelor Pedagogiek:

Coordinator en hoorcollegedocent Kinderen met Speciale Opvoedings- en Onderwijsbehoeften

Hoorcollegedocent Opvoeding en Ontwikkeling 1 en Leerproblemen

Thesisbegeleiding

 

Master Orthopedagogiek en Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken:

Werkgroepdocent Kritische Analyse van Orthopedagogische Vraagstukken

Hoorcollegedocent Ontwikkelingsneuropsychologie

Hoorcollegedocent Global Perspectives & Cultural Diversity

Thesisbegeleiding

 

Research master Educational Sciences:

Coordinator en docent EdSci 6: Individual differences in learning and special needs education

Thesisbegeleiding

 

Stages

Begeleiding onderzoeksstages

Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:29
Nevenfuncties

NWO Geesteswetenschappen Veni commissie

Opleidingsadvies Commissie Pedagogische Wetenschappen (OAC)

AiO mentor Pedagogiek en Onderwijskunde

Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:29
Volledige naam
prof. dr. W.B.T. Blom Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer F211
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 3010
Telefoonnummer afdeling 030 253 4601
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:29
Laatst bijgewerkt op 07-02-2018