Onderzoek

Ouders halen kinderen op van school

In ons onderzoek:
 

  • Identificeren we factoren die de (academische) ontwikkeling van kinderen ondersteunen en remmen;
  • Ontwikkelen we educatieve en pedagogische interventies die bijdragen aan sociale vraagstukken zoals het creëren van gelijke kansen en een inclusieve samenleving;
  • Brengen we naast formele ook  informele leercontexten van kinderen en jongeren in kaart;
  • Richten we ons op de bouwstenen en op de complexe, hogere-orde vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in de huidige samenleving;
  • Werken we samen met partners aan de ontwikkeling van pedagogisch vernieuwende tools en arrangementen.
Kinderen in een leslokaal met een robot

We programmeren ons onderzoek zodanig dat ontwikkelingstaken van kinderen en jongeren worden bestudeerd binnen de maatschappelijke dynamiek van sociale vraagstukken. We onderzoeken hoe cognitieve, motorische, numerieke en talige ontwikkeling, maar ook identiteitsontwikkeling, en de ontwikkeling van creativiteit en burgerschap samenhangen met de sociale en interculturele dynamiek in pedagogische contexten zoals de school, de buurt, het gezin of digitale gemeenschappen. We richten ons niet primair op de behandeling van individuele ontwikkelingsproblemen, maar eerder op vraagstukken van preventie  en innovatie en op de vraag hoe systemen beter ontworpen kunnen worden.

Tegelijkertijd stellen we het handelingsperspectief centraal waarbij wij ons de vraag stellen hoe om te gaan met vraagstukken rondom leerproblemen, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, differentiatie en meertaligheid (in het gezin, de kinderopvang en het onderwijs) maar ook met de consequenties van maatschappelijke thema’s zoals nieuwe sociale ongelijkheid, sociale participatie en inclusie, migratie, diversiteit, radicalisering en polarisering voor in het educatieve en pedagogische domein, zowel in nationale als internationale contexten.

Het onderzoek van de afdeling is ingebed in centrale strategische thema’s en focusgebieden van de Universiteit Utrecht: Education for Learning Societies, Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies.