Onderwijs

We dragen bij aan verschillende programma’s op bachelor, master en research master niveau. In het 3-jarig bachelorprogramma Pedagogische Wetenschappen coördineren we cursussen, geven hoorcolleges, begeleiden werkgroepen en scripties. Daarnaast coördineren we de master Youth, Education and Society (YES) en de track Education of Inclusive Societies waarin we cursussen aanbieden zoals Global Perspectives and Cultural Diversity en Perspectives on Cultural Diversity in Education. In de master Clinical Child, Family & Education Studies dragen we bij aan kerncursussen, zoals Critical Analysis of Youth Development: an Ecological Systems Approach, en begeleiden we studenten bij hun stage en master thesis. Ook zijn we mede-coördinator van de research master Educational Sciences: Learning in Interaction (EdSci), waarbinnen we cursussen aanbieden als Educational Neuroscience en Individual Differences in Learning and Special Needs Education. Onze docenten geven regelmatig gastcolleges bij andere opleidingen en faculteiten.

Ons onderwijs is ingebed in ons onderzoek, we laten studenten kennismaken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en slaan altijd een brug naar belangrijke maatschappelijke vraagstukken.