Medezeggenschap

De Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad) is hét orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire onderwijs en onderzoek in het UMC Utrecht.

De O&O-raad is een wettelijk orgaan met rechten gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De raad bestaat uit studenten en personeel van het UMC Utrecht. Alle personeelsleden en studentleden hebben stemrecht in de O&O-raad. Samen kijken zij naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs en onderzoek. Minimaal vijf keer per jaar overlegt de O&O-raad met de decaan en vicedecaan van de faculteit Geneeskunde over O&O-onderwerpen.

Medezeggenschap op verschillende gebieden

Belangrijke onderwerpen die de raad bespreekt zijn bijvoorbeeld: de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, de strategische plannen op het gebied van onderwijs en onderzoek, onderwijs- en examenregelingen (OER’en), docenttevredenheid, begroting (financiering) van academisch onderwijs en onderzoek, academische vorming van studenten en de organisatie van het onderwijs.

Hoe ziet de O&O-raad eruit?

  • negen studenten: de studenten zijn georganiseerd in een Studentenraad, die jaarlijks wordt verkozen;
  • negen personeelsleden: vijf leden zijn afgevaardigd via de Ondernemingsraad en vier aanvullende leden met een achtergrond op het gebied van academisch onderwijs en onderzoek. De aanvullende leden worden apart verkozen, tegelijk met de leden van de Ondernemingsraad.