Practicum Ontwikkelingsbiologie Biomedische Wetenschappen in Utrecht
Studenten Biomedische wetenschappen volgen practicum ontwikkelingsbiologie

De studenten van de universitaire opleidingen van de faculteit Geneeskunde volgen veel onderwijs in het UMC Utrecht. Voor de uitvoering van dit onderwijs is het UMC Utrecht verantwoordelijk.

Het verzorgen van onderwijs, opleidingen en trainingen is één van de kerntaken van het UMC Utrecht. Het gaat om het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van kwalitatief vooraanstaande opleidingen en trainingen in de gezondheidszorg en life sciences. De opleidingen slaan een brug tussen wetenschappelijke kennis en de patiënt.

De universitaire opleidingen zijn:

 • Bachelor en master Geneeskunde 
  Uit de Nationale Studentenenquête  komt naar voren dat studenten bijzonder te spreken zijn over de coschappen in het derde jaar.

 • Bachelor Biomedische wetenschappen
  Elsevier Beste Studies: Hoogleraren en universitair hoofddocenten hebben Biomedische wetenschappen tot beste bacheloropleiding binnen het vakgebied gekozen. Deze opleiding staat ook volgens de Keuzegids Universiteiten 2017 in de ranglijst ‘beste in hun categorie’.

 • Master Biomedical Sciences
  Binnen deze master biedt het UMC Utrecht samen met de universiteit van Wuerzburg (Duitsland), Queensland University of Technology en the University of Wollongong (beiden Australië) het enige masterprogramma ter wereld aan dat gaat over 3D-bioprinten en biofabrication. Dit unieke double degree programma is gestart in september 2015 en deze zomer studeren de eerste studenten af in Australië en Europa. Zij ontvangen hiervoor een double degree.

 • Master Klinische gezondheidswetenschappen
  De masterprogramma’s Logopedie- Fysiotherapie- en Verplegingswetenschap zijn uniek in Nederland. Afgestudeerden leveren met hun kennis direct belangrijke bijdragen aan de verbetering van de zorg aan patiënten.  In de Masterkeuzegids 2017 heeft de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen het predicaat top-opleiding gekregen

 • Master Selective Utrecht Medical Master (SUMMA)
  Binnen deze master kunnen studenten die patiëntenzorg willen combineren met onderzoek op medisch technologisch gebied tech-vakken volgen op de Technische Hogeschool Eindhoven (TH/e). 

De UMC Utrecht Academie biedt niet-universitaire leerwerktrajecten, verpleeg- en verloskundige opleidingen, bij- en nascholingen aan. In nieuw opgezette leerarrangementen volgen zorgprofessionals modules  zodat zij bekwaam worden en blijven voor de toekomst.  Het streven is om leidend in innovatie van onderwijs te zijn. Het innovatieve programma Onbegrensd Leren, dat het afgelopen jaar succesvol is afgesloten, zette zich in voor  slimmere toepassingen van online leren. Binnen het onderwijs wordt nu doorgegaan met de verdere ontwikkeling van de e-producten.

John P. Hubbard award 2017  

Hoogleraar Medische Onderwijskunde en directeur Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding Prof. dr. Olle Ten Cate ontving eind maart de John P. Hubbard Award 2017 voor onderwijsvernieuwing in het ziekenhuis. Ten Cate kreeg deze award vanwege zijn verdiensten op het gebied van assessment van medische studenten en specialisten in opleiding.

Meer informatie