Onderwijs

Studenten van de faculteit Geneeskunde volgen veel onderwijs in het UMC Utrecht. De ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de opleidingen en trainingen in de gezondheidszorg en life sciences vindt er plaats. Het UMC Utrecht is dan ook verantwoordelijk voor het onderwijs door de faculteit Geneeskunde. 

Werkgroep van de master klinische gezondheidswetenschappen

Het aanbod universitaire opleidingen bestaat uit

Bachelor en master Geneeskunde

Uit de Nationale Studentenenquête  komt naar voren dat studenten bijzonder te spreken zijn over de coschappen in het derde jaar.

Bachelor Biomedische wetenschappen

Elsevier Beste Studies: Hoogleraren en universitair hoofddocenten hebben Biomedische wetenschappen tot beste bacheloropleiding binnen het vakgebied gekozen. Deze opleiding staat ook volgens de Keuzegids Universiteiten 2017 in de ranglijst ‘beste in hun categorie’.

Master Biomedical Sciences

Binnen deze master biedt het UMC Utrecht samen met de universiteit van Wuerzburg (Duitsland), Queensland University of Technology en the University of Wollongong (beiden Australië) het enige masterprogramma ter wereld aan dat gaat over 3D-bioprinten en biofabrication. Dit unieke double degree programma is gestart in september 2015 en deze zomer studeren de eerste studenten af in Australië en Europa. Zij ontvangen hiervoor een double degree.

Master Klinische gezondheidswetenschappen

De masterprogramma’s Logopedie- Fysiotherapie- en Verplegingswetenschap zijn uniek in Nederland. Afgestudeerden leveren met hun kennis direct belangrijke bijdragen aan de verbetering van de zorg aan patiënten.  In de Masterkeuzegids 2017 heeft de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen het predicaat top-opleiding gekregen.

Master Selective Utrecht Medical Master (SUMMA)

Binnen deze master kunnen studenten die patiëntenzorg willen combineren met onderzoek op medisch technologisch gebied tech-vakken volgen op de Technische Hogeschool Eindhoven (TH/e).

Naast de universitaire opleidingen is er ook de UMC Utrecht Academie. Zij bieden niet-universitaire leerwerktrajecten, verpleeg- en verloskundige opleidingen, bij- en nascholingen aan. In nieuw opgezette leerarrangementen volgen zorgprofessionals modules zodat zij bekwaam worden en blijven voor de toekomst. Het streven is om leidend in innovatie van onderwijs te zijn. Het innovatieve programma Onbegrensd Leren, dat het afgelopen jaar succesvol is afgesloten, zette zich in voor slimmere toepassingen van online leren. Binnen het onderwijs wordt nu doorgegaan met de verdere ontwikkeling van de e-producten.

Marc van Mil landelijk beste docent van het hoger onderwijs
Marc van Mil UU

Marc van Mil, onderwijsinnovator bij de opleiding Biomedische wetenschappen, heeft de landelijke Docent van het Jaar verkiezing voor het Hoger Onderwijs gewonnen. Dit werd bekendgemaakt tijdens de feestelijke uitreiking op 1 april jl. in de Jaarbeurs in Utrecht.

Geneeskunde als beste beoordeeld in Keuzegids Universiteiten 2018

De Keuzegids Universiteiten 2018 plaatst de Utrechtse bacheloropleiding Geneeskunde bovenaan de ranglijst van Geneeskunde-opleidingen. Het studieprogramma en de faciliteiten krijgen in het bijzonder een goede beoordeling. Lees meer.

Olle ten Cate ontvangt John P. Hubbard award 2017

Hoogleraar Medische Onderwijskunde prof. dr. Olle Ten Cate ontving eind maart de John P. Hubbard Award 2017 voor onderwijsvernieuwing in het ziekenhuis. Ten Cate kreeg deze award vanwege zijn verdiensten op het gebied van assessment van medische studenten en specialisten in opleiding.

Voor studenten van de Graduate School of Life Sciences, Geneeskunde en Biomedische wetenschappen die extra uitdaging willen tijdens hun opleidingen zijn er speciale honoursprogramma’s.