Alumni

De faculteit Geneeskunde / UMC Utrecht wil graag goed contact houden met haar alumni. De drie academische opleidingen die samen de faculteit vormen zijn Geneeskunde, Biomedische wetenschappen en Klinische gezondheidswetenschappen. Zij onderhouden contact met hun oud-studenten met als doel alumni met elkaar in contact te brengen en voor hen een netwerk te vormen dat van dienst kan zijn bij hun loopbaan. 

Diploma's en cijferlijsten opvragen

Voor het opvragen van gecertificeerde kopieën van je diploma en cijferlijst kun je contact opnemen met het studie-informatiepunt.

Contact met de universiteit

Het universitaire Alumnibureau organiseert activiteiten voor alle oud-studenten van de universiteit, zoals workshops, lezingen en ontmoetingen met wetenschappers en alumni. De universitaire alumniwebsite geeft meer informatie, bijvoorbeeld over de jaarlijkse Universiteitsdag en het alumniblad Illuster.

Contact met de opleidingen

Alumni Biomedische wetenschappen en Biomedical Sciences

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Gisela van der Velden via g.j.vandervelden@umcutrecht.nl.

LinkedIn

Neem als alumnus van Biomedische wetenschappen ook deel in onze LinkedIn-groep.

Alumni Geneeskunde

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Leontien Emmen via l.emmen@umcutrecht.nl.

Alumni Klinische gezondheidswetenschappen

Twee programma's van de master Klinische gezondheidswetenschappen hebben een alumnivereniging:

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Leontien Emmen via l.emmen@umcutrecht.nl.

Studenten aan het werk achter de pc in het studielandschap