Diagnostiek en insturen materiaal

Het VPDC verricht diagnostiek van biopten, excisies en cytologische preparaten. Verder wordt er postmortaal onderzoek verricht op gestorven dieren en geaborteerde vruchten. Het inzenden gaat altijd via de dierenartsenpraktijk. De rapportage en facturatie verloopt eveneens via de dierenartsenpraktijk en niet rechtstreeks naar de eigenaar van het dier.

Anamneseformulier

Voor het inzenden van materialen (biopt/excisie/cytologie) en/of kadavers wordt u verzocht gebruik te maken van het anamneseformulier. Monsters zonder een volledig ingevuld anamneseformulier worden niet in behandeling genomen. Een op uw eigen praktijk aangepast anamneseformulier is op te vragen via vpdc@uu.nl of bel: 030-2533195. Bij aanvraag van anamneseformulieren graag uw relatienummer bij de hand houden, indien dit bekend is. Mocht u nog geen klant van ons zijn dan ontvangt het VPDC graag per email uw gegevens inclusief BTW nummer.

Op de achterzijde van het anamneseformulier staan onze algemene voorwaarden. Vul het anamneseformulier zo zorgvuldig en volledig mogelijk in. Indien het een sectie betreft, denk bij het invullen dan ook aan het soort sectie (normaal of cosmetisch) met de bijbehorende voor- en nadelen en de afhandeling na de sectie (destructie of crematie) en bespreek dit van te voren met de eigenaar. Voorzie het formulier altijd van uw handtekening. Dieren mogen na sectie niet meer terug naar de eigenaar.

Ophaaldienst PS Nachtdistributie

Via het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium is het mogelijk om de praktijk aan te melden voor de service van PS Nachtdistributie. Zie 'Versturen van diagnostische materiaal' voor meer informatie over aanmelden en werkwijze.

Reguliere post

Diagnostische monsters kunnen onder bepaalde voorwaarden verstuurd worden via de reguliere post. Houd er bij verzending via reguliere post rekening mee dat, indien het monster zoek raakt, dit over het algemeen niet meer getraceerd kan worden.

Het VPDC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van diagnostische monsters via de reguliere post of Nox Night Time Express NNTE. Overleden dieren mogen niet via de ophaaldienst NNTE of de reguliere post verzonden worden.