Sectie

Soms is het op het moment van overlijden niet altijd duidelijk waaraan een dier precies is gestorven. Postmortaal onderzoek kan een verklaring van het ziektebeeld van het overleden huisdier geven en kan helpen om de doodsoorzaak of de onderliggende ziekte vast te stellen.

  Afgifte sectiemateriaal

  Iedere werkdag van 8:30-15:30 uur zijn wij geopend voor het afgeven van overleden dieren voor sectie. U kunt zich eerst melden (zonder het dier) bij de PatiĆ«ntenadministratie van het VPDC (achterzijde Androclus gebouw). Voor toezending van anamneseformulieren kunt u op werkdagen telefonisch (0302533195) of per e-mail contact met ons opnemen.

  Ook in het weekend zijn wij bereikbaar voor eventueel spoedgevallen. Mocht u in het weekend een dier willen insturen voor onderzoek dan kunt u contact opnemen met het VPDC op telefoonnummer 030-253 3114. U krijgt dan een bandje te horen waarop precies wordt uitgelegd wat u moet doen. In overleg met de patholoog wordt er dan besloten of er dat weekend al sectie wordt verricht, of dat er gewacht wordt tot de eerst volgende werkdag. Aan deze weekendsecties zijn hogere kosten verbonden, welke te vinden zijn op de prijslijst van het VPDC. Het weekendtarief gaat in op vrijdagmiddag vanaf 15:00 uur en in overleg met de dienstdoende patholoog.

  Verloop sectie

  Postmortale diagnostiek is maatwerk. De informatie op het inzendformulier en de vraagstelling zijn essentieel voor het zorgvuldig en volledig uitvoeren van een sectie. Soms kan na een eerste beoordeling van het dier de vraag van de inzender volledig beantwoord worden. Meestal is aanvullend onderzoek nodig. Dat kan zijn histologisch, bacteriologisch, virologisch, toxicologisch of ander onderzoek. Histologisch onderzoek maakt in principe deel uit van de sectie. Voor andere onderzoeken moeten wij extra kosten in rekening brengen en deze worden daarom alleen ingezet als de inzender dat wenst. Na afloop van een sectie wordt de dierenartspraktijk gebeld om de eerste bevindingen te bespreken. Een definitieve schriftelijke uitslag volgt doorgaans tussen de 3 en 4 weken, dit is afhankelijk van de gevonden afwijkingen.

  Bij acute problemen waarbij meerdere dieren ziekteverschijnselen vertonen, bijvoorbeeld bij ziekte in een nest, zal de patholoog op een zo kort mogelijke termijn een voorlopige indicatie van het onderliggende probleem doorgeven aan de behandelend dierenarts zodat deze zo spoedig mogelijk een behandeling kan instellen.

  Gezelschapsdieren, bijzondere dieren (exoten) en paarden

  Voordat wij een sectie kunnen uitvoeren, moet de eigenaar van het dier eerst nagedacht hebben over de manier waarop die de sectie uitgevoerd wil hebben. Verder zal de eigenaar een keuze moeten maken over wat er na de sectie gaat gebeuren met het dier. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:
   

  • normale sectie en destructie
  • normale sectie en crematie
  • cosmetische sectie en crematie*

  *Het is helaas niet mogelijk om uw paard na sectie te laten cremeren.

  Bij de keuze voor destructie worden het lichaam en de onderzochte organen overeenkomstig de wettelijke voorschriften verbrand. Bij gezelschapsdieren is het mogelijk om ze door een dierencrematorium te laten cremeren. Voor informatie en prijsopgave voor crematie van huisdieren kunt u of de eigenaar met een crematorium contact opnemen. Indien crematie gewenst is, is het belangrijk om dit duidelijk kenbaar te maken als het dier voor sectie wordt aangeboden.

  Vanwege wettelijke voorschriften is het niet mogelijk om dieren na sectie weer mee te nemen om bijvoorbeeld thuis te begraven.

  Cosmetische sectie

  Indien de eigenaar van het dier na de sectie nog afscheid wil nemen in het crematorium, kan dit alleen na het uitvoeren van een cosmetische sectie. Een cosmetische sectie is alleen mogelijk bij huisdieren, niet bij paarden en andere grote dieren. Enige voorzichtigheid voor deze keuze is aan te raden omdat een cosmetische sectie een veel beperktere manier van sectie doen is dan een normale sectie. Bij een cosmetische sectie worden alleen de thorax en het abdomen geopend. Gezien het beperkte karakter van een cosmetische sectie is er een kans aanwezig dat er onvoldoende gegevens worden verkregen om het ziektebeeld en/of de dood te kunnen verklaren. Bij een normale sectie kunnen alle organen nauwkeuriger worden beoordeeld. Dit is met name van belang als er afwijkingen in de hersenen of in de rug worden verwacht of moeten worden uitgesloten.

  Landbouwhuisdieren

  Postmortaal onderzoek op varkens, runderen, schapen en geiten wordt meestal gedaan op verzoek van de Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk (ULP). Tevens kunnen veehouders via hun dierenarts de faculteit raadplegen bij onverwachte ziekte/sterfte, bedrijfsproblemen, tegenvallend effect van vaccinatie etc. Histologie van macroscopisch afwijkende organen wordt standaard gedaan. De eerste bevindingen worden met u, de inzendende dierenarts, telefonisch overlegd. Als de macroscopische beoordeling geen duidelijkheid geeft, volgt uitgebreide histologie, eventueel begeleid tegen meerprijs door een microbiologisch onderzoek uitgevoerd door het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC).

  Koop-, verzekerings- en aansprakelijkheidskwesties

  Het is mogelijk om een dier aan te bieden voor sectie indien er sprake is van een juridisch geschil (koopkwestie, verzekeringskwestie, aansprakelijkheidskwestie). Sectie kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden als een dier ziek wordt en sterft vlak na aankoop van het dier. Dan speelt de vraag of de ziekte al aanwezig was op het moment van de koop, omdat dit mogelijk bepalend is wie er voor eventuele kosten verantwoordelijk is. Postmortaal onderzoek is in dat geval de meeste nauwkeurige methode om daar duidelijkheid over te krijgen. Het rapport kan ook belangrijk zijn bij een rechtszaak of tuchtzaak. Er worden meer monsters bewaard, de genomen monsters hebben een langere bewaartermijn en de rapportage is uitgebreider dan bij een gewone sectie. Indien een dergelijke sectie gewenst is moet dit duidelijk worden aangegeven op het formulier. Aan dit soort secties zijn extra kosten verbonden. Voor meer informatie verzoeken wij u om contact op te nemen met onze patiƫntenadministratie (030-253 3195).

  Forensische diagnostiek

  Binnen het VPDC worden ook casussen behandeld van mogelijke diermishandeling. Dit gebeurd vaak in samenwerking met de politie, maar ook op aanvraag van dierenartsen of andere belanghebbende instellingen. Voor informatie hierover kunt u een e-mail sturen aan r.wagensveld@uu.nl

  Transport

  Helaas beschikken wij niet over een ophaaldienst. Het transport vanaf de praktijk/eigenaar naar ons zal door een extern transportbedrijf o.i.d. gedaan moeten worden. U kunt bijvoorbeeld de plaatselijke dierenambulance, het dierencrematorium of een (vee)transporteur vragen het dier te vervoeren.Eigenaren kunnen natuurlijk ook zelf hun dier komen brengen, dit kan tussen 8.30 en 15.30 uur. Voor eventueel overleg zijn wij tijdens kantooruren (van 8.30 tot 12:30 en van 13:00 tot 16.00 uur) bereikbaar op 030-253 3195.

  Adres, openingstijden en route

  Zie contact.