Het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) verricht pathologische diagnostiek op een breed scala aan diersoorten, waaronder gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, inheemse en uitheemse zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen. Dit doet het VPDC  in opdracht van dierenartsen. Het VPDC probeert een verklaring voor een ziektebeeld te vinden en de doodsoorzaak van het dier vast te stellen. Tevens verricht het VPDC forensisch dieronderzoek.

Een deel van de diagnostische activiteiten wordt gebruikt voor onderwijs aan studenten diergeneeskunde en voor de opleiding van dierenartsen.

Het VPDC is ook betrokken bij wetenschappelijke onderzoeksprojecten en levert diensten ten behoeve van het Dutch Wildlife Health Centre(DWHC) en het strandingsonderzoek zeezoogdieren.

Aangepaste openingstijden VPDC:

Vrijdag 7 april 2023, Goede vrijdag: gesloten
Maandag 10 april 2023, 2e Paasdag: gesloten
Donderdag 27 april 2023, Koningsdag: gesloten
Vrijdag 5 mei 2023, Bevrijdingsdag: gesloten
Donderdag 18 mei 2023. Hemelvaartsdag: gesloten
Maandag 29 mei 2023, 2e Pinksterdag: gesloten

Op deze dagen is de patholoog van dienst voor uitsluitend spoedgevallen te bereiken via telefoonnummer: 030-2533114