Het VPDC verricht pathologische diagnostiek op een breed scala aan diersoorten, waaronder gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, inheemse en uitheemse zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen. Dit doen wij in opdracht van dierenartsen. Wij proberen een verklaring van een ziektebeeld te vinden en de doodsoorzaak van het dier vast te stellen. Een team van hooggekwalificeerde veterinair pathologen (specialisten op dit vakgebied) en specialisten in opleiding staat voor u klaar.

Een deel van onze diagnostische activiteiten wordt gebruikt voor onderwijs aan studenten Diergeneeskunde en voor de opleiding van dierenartsen tot door het European College of Veterinary Pathology (ECVP) erkende specialisten in de veterinaire pathologie.

Ook wordt het VPDC geconsulteerd over forensische vraagstukken, is het betrokken bij onderzoeksprojecten en levert het diensten ten behoeve van het Dutch Wildlife Health Centre.

Nieuws

Merel
15 september 2016
Gezamenlijk persbericht van DWHC, Erasmus MC, Sovon, Vogeltrekstation NIOO-KNAW, VPDC
26 april 2016
Op Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag (5 mei) en Tweede Pinksterdag (16 mei) is ons lab gesloten en wordt er een weekenddienst gedraaid.
21 januari 2016
Voorlopige resultaten van de sectie op de volwassen gestreepte dolfijn met haar jong.

Pagina's

RSS