Wegens de aankomende feestdagen hebben wij aangepaste openingstijden.  Op de volgende dagen zijn wij gesloten:

Vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag
Maandag 5 april 2021 2e Paasdag
Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag
Woensdag 5 mei 2021 Bevrijdingsdag
Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag
Maandag 24 mei 2021 2e Pinksterdag

Voor spoedgevallen kunt u onze pathologen bellen op de bekende nummers.

Het VPDC verricht pathologische diagnostiek op een breed scala aan diersoorten, waaronder gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, inheemse en uitheemse zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen. Dit doen wij in opdracht van dierenartsen. Wij proberen een verklaring van een ziektebeeld te vinden en de doodsoorzaak van het dier vast te stellen. Een team van hooggekwalificeerde veterinair pathologen (specialisten op dit vakgebied) en specialisten in opleiding staat voor u klaar.

Een deel van onze diagnostische activiteiten wordt gebruikt voor onderwijs aan studenten Diergeneeskunde en voor de opleiding van dierenartsen tot door het European College of Veterinary Pathology (ECVP) erkende specialisten in de veterinaire pathologie.

Het VPDC is ook betrokken bij onderzoeksprojecten en levert diensten ten behoeve van het Dutch Wildlife Health Centre.