Informatie voor diereigenaren

Mijn huisdier heeft een knobbel

Huisdieren worden steeds ouder waardoor de kans op het ontwikkelen van tumoren (gezwellen) toeneemt. Als uw huisdier een knobbel heeft dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten of er sprake is van een goedaardige tumor is of een kwaadaardige (kanker). Knobbels kunnen overigens ook het gevolg zijn van een ontsteking.  Om te achterhalen wat de oorzaak van de knobbel is moet nader onderzoek gedaan worden. Het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) biedt daarvoor twee manieren van onderzoek aan:
 

  • Een uitstrijkje, het zogenoemde 'dunne naald aspiratie biopt'. Bij een uitstrijkje kijkt de patholoog naar de cellen die zijn uitgestreken en besluit op basis daarvan of de ‘knobbel’ wordt veroorzaakt door een ontsteking, óf dat het een tumor is. In dat laatste geval probeert de patholoog aan te geven om welk type tumor het gaat en of de tumor goedaardig of kwaadaardig lijkt.
     
  • Weefsel wegnemen ofwel een histologisch biopt. Het weefsel wordt daarbij met paraffine (soort kaarsvet) geïmpregneerd waarna er zeer dunne plakjes van gesneden worden. Deze plakjes worden gekleurd en beoordeeld door de patholoog. Een weefselbiopt geeft vaak meer informatie dan een uitstrijkje.

Deze twee vormen van onderzoek kunnen ook behulpzaam zijn als uw huisdier bijvoorbeeld huidproblemen of problemen van het maagdarmkanaal heeft.

Voor het afnemen van een uitstrijkje of een weefselstuk neemt u contact op met uw dierenarts. Uw dierenarts kan u goed informeren over de meerwaarde van deze onderzoeken

Mijn huisdier is overleden

Helaas komen ook huisdieren te overlijden. Net als bij mensen kan ook bij dieren sectie worden verricht. Een sectie kan een verklaring geven voor het ziektebeeld van het overleden huisdier de doodsoorzaak achterhalen. Eigenaren en dierenartsen willen graag weten hoe het ziekteproces en de daaropvolgende dood precies zijn verlopen. De sectie is het hulpmiddel bij uitstek om goed te onderzoeken wat in de laatste levensfase met uw huisdier is gebeurd. Ervaring wijst uit dat ook bij dieren waar het allemaal duidelijk leek, zich nog zaken kunnen hebben voorgedaan die niemand had verwacht. Een andere reden voor het laten uitvoeren van sectie kan zijn om vast te stellen of de ziekte besmettelijk of erfelijk is. In het geval van een besmettelijke ziekte moet actie worden ondernomen om eventueel andere besmette dieren op te sporen, te onderzoeken en indien nodig te behandelen.

Vanwege wettelijke voorschriften is het niet mogelijk om dieren na sectie weer mee te nemen om bijvoorbeeld thuis te begraven.

Uitgebreide informatie over een sectie kunt u vinden in onze folder over sectie.