Informatie voor dierenartsen

Het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) verricht diagnostiek van biopten, excisies en cytologische preparaten. Verder wordt er postmortaal onderzoek verricht op gestorven dieren en geaborteerde vruchten.