Dr. Valentijn Karemaker

Valentijn Karemaker
Dr. Valentijn Karemaker

Valentijn Karemaker is universitair docent aan het Mathematisch Instituut. Ze behaalde haar PhD bij de Universiteit Utrecht en was postdoc aan de Universiteit van Pennsylvania en de Universiteit van Stockholm. 

Haar onderzoek betreft rekenkundige geometrie, waarin ze de verbanden tussen meetkunde en getaltheorie bestudeert. Haar huidige Veni-project richt zich op rekenkundige eigenschappen van geometrische objecten die zich bevinden in een wereld van modulaire rekenkunde.

Hoe kunnen we meervoudige vergelijkingen oplossen met behulp van geometrie, en vice versa?

Valentijn Karemaker is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2019.