Dr. Marleen Gillebaart

Dr. Marleen Gillebaart

Marleen Gillebaart is universitait docent binnen de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie. Na haar promotie in sociale psychologie in Amsterdam vertrok ze naar Universiteit Utrecht om zelfcontrole te bestuderen. Haar onderzoek is gericht op het ontrafelen van het geheim van succesvolle zelfregulatie. 

Hoe bereiken mensen hun langetermijndoelen ondanks alle obstakels en verleidingen?

Marleen Gillebaart is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2019.