Dr. Laura Filion

Dr. Laura Filion, lid van de Utrecht Young Academy.
Dr. Laura Filion.

Laura Filion is universitair docent bij Natuurkunde, in de Soft Condensed Matter Group. Met behulp van computersimulaties bestudeert ze de eigenschappen van zogenaamde “zachte materie”. Deze klasse van materialen omvat onder andere polymeren, colloïden, vloeibare kristallen, en emulsies.

Laura’s onderzoek is gericht op de fasen (kristallen, vloeistoffen, gassen) die zich kunnen vormen in systemen van colloïdale deeltjes: deeltjes met een grootte tussen enkele nanometers en enkele micrometers (veel kleiner dan een menselijke haar, maar veel groter dan een atoom). In 2013 kreeg ze een Veni-subsidie voor haar onderzoek naar defecten en dynamiek in kristallen van colloïdale deeltjes.

Laura Filion is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2017.