Publieksdag

Ieder jaar organiseert het Utrecht Centre for Early Modern Studies een publieksdag over een onderwerp dat interessant is voor een breed publiek. Thema's die in het verleden aan bod zijn gekomen zijn bijvoorbeeld De vroegmoderne brief ontvouwd (2022); Vrijheid en vervolging: tolerantie in vroegmodern Europa (2019); Markt en moraal in de vroegmoderne tijd (2016); De making & branding van de Gouden Eeuw (2014)

Publieksdag 2023

Mens en natuur in de vroegmoderne wereld

29 september
13:15-17:30 uur
Universiteitsmuseum Utrecht

Aanmelden via deze link.

Net als vandaag hadden mensen in de vroegmoderne tijd een veelzijdige verhouding tot de natuur. Ze waren van de natuur afhankelijk, voor bijvoorbeeld eten en een leefbaar klimaat. De natuur kon overweldigend zijn, zowel met haar schoonheid als met allerlei natuurrampen en ziekten. Tegelijk probeerden mensen de natuur voortdurend naar hun hand te zetten voor eigen profijt. In die meerduidige verhouding deden zich in de vroegmoderne periode allerlei ontwikkelingen voor, waarvan er een aantal belicht worden in de UCEMS publieksdag 2023. 

Door ontdekkingsreizen en kolonisatie kwamen er bijvoorbeeld steeds meer planten uit verre oorden als medicijnen in gebruik, en veranderde het denken over de plaats van de (westerse) mens in de wereld. Kunstenaars en ambachtslieden experimenteerden met natuurlijke materialen, bijvoorbeeld om verf te maken of kruiden te distilleren. Veel sterker dan nu zat er ook een religieuze kant aan de vroegmoderne natuurbeleving: bestudering van de Schepping werd gezien als manier om dichter bij God te komen, en het was God die ons al die nuttige en handige materialen in de natuur ter beschikking stelde. In de omgang met de natuur speelde daarom ook symboliek een belangrijke rol. 

Hoe kunnen we dit samenspel van praktische en symbolisch/religieuze betekenissen ontrafelen? Hoe zijn ontwikkelingen in de houding ten opzichte van de natuur te achterhalen via teksten, afbeeldingen en objecten? En hoe kunnen nieuwe (digitale) onderzoeksmethoden ons helpen om de vroegmoderne omgang met de natuur beter te begrijpen?

Collage van uitgeknipte prenten geplakt op albumblad van blauw papier, Michael Snijders, ca. 1690-1720 (Rijksmuseum Amsterdam)
Collage van uitgeknipte prenten geplakt op albumblad van blauw papier, Michael Snijders, ca. 1690-1720 (Rijksmuseum Amsterdam)

Programma

Vooraf kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan het vernieuwde Universiteitsmuseum en de Oude Hortus. Met een Museumjaarkaart is de toegang gratis.

13:15-13:30 Inloop
13:30-13:45 Welkom

Panel 1
•    13:45-14:15 David Onnekink: De koloniale natuur bekeken door vroegmoderne zendelingen
•    14:15-14:45 Arjan van Dalfsen: Kip, ik heb je! Op zoek naar planten en dieren in vroegmoderne tekst

Panel 2
14:45-15:45 Workshop door Marjolijn Bol, Jessie Wei-Hsuan Chen en Henrike Scholten: Natuurlijke materialen in het vroegmoderne kunstenaarsatelier

15:45-16:15 Pauze 

Panel 3
•    16:15-16:45 Mariëlla Beukers: Bacchus op de buitenplaats? Wijngaarden in de zeventiende-eeuwse Republiek
•    16:45-17:15 Toine Pieters: Het gebruik van exotische plantaardige geneesmiddelen in de vroegmoderne geneeskunde

17:15-17:30 Afsluiting met aansluitende borrel

Aanmelden via deze link.

Ieder jaar organiseert het Utrecht Centre for Early Modern Studies een publieksdag over een onderwerp dat interessant is voor een breed publiek. Bezoekers krijgen een kijkje in de keuken van het onderzoek en worden uitgenodigd om na te denken over parallellen en verschillen met het heden.

De organisatie is dit jaar in handen van Arjan van Dalfsen, Richard Calis en Andrea van Leerdam, ondersteund door Anner Hasperhoven.

Publieksdag 2022

De vroegmoderne brief ontvouwd

In 2022 vond de publieksdag rondom het thema De vroegmoderne brief ontvouwd plaats op vrijdag 13 mei.

De brief was het belangrijkste sociale medium van de vroegmoderne tijd. Het maakte contact mogelijk tussen familieleden, geliefden, diplomaten, handelslieden, wetenschappers, kunstenaars en schrijvers, verspreid over heel Europa en daarbuiten. Naast persoonlijke ontboezemingen, werden er ook zakelijke afspraken, politieke en economische nieuwfeiten, wetenschappelijke ontdekkingen en artistieke ideeën uitgewisseld. De brief kon bovendien als literair medium dienen zoals in achttiende-eeuwse briefromans. Vanwege deze grote diversiteit en rijkdom is de brief veelvuldig als bron voor historisch onderzoek gebruikt. Los van de inhoud kan ook de materialiteit en het transport van de brief onderwerp van studie zijn. Wat voor papier en wat voor soort pen en inkt werden er gebruikt en hoe werd de brief gevouwen? Recent zijn er nieuwe digitale technieken ontwikkeld om de brief te transcriberen en zelfs om een ongeopende brief te lezen (zoals te zien in deze video).

Op de publieksdag kwam een aantal van deze thema’s aan de orde. Harald Hendrix ging in op Italiaanse briefmodellen, Feike Dietz besprak achttiende-eeuwse briefromans, Rebekah Ahrendt leerde ons hoe we vroegmoderne brieven kunnen vouwen, Floortje Tuinstra gaf een toelichting op een transcriptieproject rond de brieven van Margaretha Turnor en Rozanne Versendaal en Suzan van Dijk lieten samen met studenten de resultaten zien van een vertaalproject rond de brieven van Belle van Zuylen. Na afloop was er een gezellige afsluiting.  

Lees hier het het verslag van een van onze gasten: Gea Schelhaas.

Rebekah Ahrendt leert het publiek brieven vouwen volgens vroegmoderne methodes.

Publieksdag 2021

In 2021 vond de publieksdag online plaats op 27 februari: Creativiteit op bestelling? Patronage van kunst en wetenschap in de vroegmoderne tijd.

Patronage is een verschijnsel dat essentieel is voor de cultuur van de vroegmoderne tijd. Makers en denkers zoals schrijvers, musici, (beeldend) kunstenaars en wetenschappers werden vaak ondersteund door een mecenas. Maar wat betekende deze patroon-cliënt-verhouding voor de creatieve en intellectuele vrijheid van vroegmoderne makers? Konden ze hun eigen ideeën ontwikkelen, werden ze daarin juist gestimuleerd, of maakte hun afhankelijke positie het onmogelijk om origineel te zijn?