Publieksdag

Ieder jaar organiseert het Utrecht Centre for Early Modern Studies een publieksdag over een onderwerp dat interessant is voor een breed publiek. Thema's die in het verleden aan bod zijn gekomen zijn bijvoorbeeld Vrijheid en vervolging: tolerantie in vroegmodern Europa (2019); Markt en moraal in de vroegmoderne tijd (2016); en De making & branding van de Gouden Eeuw (2014). Het thema van de Publieksdag 2022 was De vroegmoderne brief ontvouwd.

Rebekah Ahrendt leert het publiek brieven vouwen volgens vroegmoderne methodes.

Publieksdag 2022

De vroegmoderne brief ontvouwd

In 2022 vond de publieksdag rondom het thema De vroegmoderne brief ontvouwd plaats op vrijdag 13 mei.

De brief was het belangrijkste sociale medium van de vroegmoderne tijd. Het maakte contact mogelijk tussen familieleden, geliefden, diplomaten, handelslieden, wetenschappers, kunstenaars en schrijvers, verspreid over heel Europa en daarbuiten. Naast persoonlijke ontboezemingen, werden er ook zakelijke afspraken, politieke en economische nieuwfeiten, wetenschappelijke ontdekkingen en artistieke ideeën uitgewisseld. De brief kon bovendien als literair medium dienen zoals in achttiende-eeuwse briefromans. Vanwege deze grote diversiteit en rijkdom is de brief veelvuldig als bron voor historisch onderzoek gebruikt. Los van de inhoud kan ook de materialiteit en het transport van de brief onderwerp van studie zijn. Wat voor papier en wat voor soort pen en inkt werden er gebruikt en hoe werd de brief gevouwen? Recent zijn er nieuwe digitale technieken ontwikkeld om de brief te transcriberen en zelfs om een ongeopende brief te lezen (zoals te zien in deze video).

Op de publieksdag kwam een aantal van deze thema’s aan de orde. Harald Hendrix ging in op Italiaanse briefmodellen, Feike Dietz besprak achttiende-eeuwse briefromans, Rebekah Ahrendt leerde ons hoe we vroegmoderne brieven kunnen vouwen, Floortje Tuinstra gaf een toelichting op een transcriptieproject rond de brieven van Margaretha Turnor en Rozanne Versendaal en Suzan van Dijk lieten samen met studenten de resultaten zien van een vertaalproject rond de brieven van Belle van Zuylen. Na afloop was er een gezellige afsluiting.  

Lees hier het het verslag van een van onze gasten: Gea Schelhaas.

Collectie Brienne, Beeld en Geluid Den Haag

Publieksdag 2021

In 2021 vond de publieksdag online plaats op 27 februari: Creativiteit op bestelling? Patronage van kunst en wetenschap in de vroegmoderne tijd.

Patronage is een verschijnsel dat essentieel is voor de cultuur van de vroegmoderne tijd. Makers en denkers zoals schrijvers, musici, (beeldend) kunstenaars en wetenschappers werden vaak ondersteund door een mecenas. Maar wat betekende deze patroon-cliënt-verhouding voor de creatieve en intellectuele vrijheid van vroegmoderne makers? Konden ze hun eigen ideeën ontwikkelen, werden ze daarin juist gestimuleerd, of maakte hun afhankelijke positie het onmogelijk om origineel te zijn?