Voor bachelorstudenten

Bachelorstudenten kunnen de minor Gouden tijden in vroegmodern Europa volgen. Verschillende Europese culturen beleefden in de vroegmoderne tijd periodes van grote bloei en verrassende creativiteit. Hoewel deze gouden eeuwen vanouds trots gevierd worden als een eigen verdienste, ontstond die bloei steeds in een internationale context. Deze minor gaat op zoek naar de voedingsbodem voor culturele bloei, innovatie en creativiteit in vroegmodern Europa. Het startpunt is de Nederlandse gouden eeuw, maar dat is zeker niet de enige bloeitijd die aan bod komt.

Voor masterstudenten

In de onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies kun je kiezen voor de track Renaissance Studies. Dit masterprogramma richt zich op de interdisciplinaire bestudering van de materiële, sociale en intellectuele ontwikkelingen in Europa (inclusief de Mediterrane wereld), met cursussen op het gebied van literatuur, taalkunde, kunstgeschiedenis, muziekwetenschap en geschiedenis.

Video over de track Renaissance Studies in het onderzoeksmasterprogramma Ancient, Medieval and Renaissance Studies