In ons onderzoek belichten we de vele verschillende aspecten van de vroegmoderne cultuur, onder meer door samen te werken met collega's van diverse departementen en universiteiten.

Instituties in vroegmodern Europa

Binnen de breedte van ons onderzoeksgebied kennen we een aantal kernthema's. Zo richten we ons in het kader van het universitaire strategische thema Institutions for Open Societies veelal op de vroegmoderne economische en institutionele geschiedenis en op de culturele dynamiek uit die periode.

Maatschappelijke vraagstukken

Het UCEMS richt zich op de aspecten van de vroegmoderne cultuur die hebben geleid tot democratisering, economische (on)gelijkheid en economische groei, culturele dynamiek en religieuze vrijheid. Ook hebben we aandacht voor de uitwisseling van de ideeën die onze moderne samenleving kenmerken en doen we onderzoek naar cultureel erfgoed. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden van digitaal onderzoek binnen de zogenaamde digital humanities.