Hieronder vindt u een selectie van recente boeken. Kijk voor meer publicaties op de persoonlijke pagina's van de deelnemers van het UCEMS.

27 juni 2017
In 'Oudheid als ambitie' beschrijven Karl Enenkel & Koen Ottenheym hoe het verleden door vorsten, staten en steden in vroegmodern Europa werd gebruikt.
Bron: Wikimedia Commons/Koninklijke Bibliotheek
16 juni 2017
Sophie Reinders promoveerde dinsdag 13 juni cum laude, de handelseditie van haar proefschrift verscheen en haar promotieonderzoek was meermaals in de media.
7 februari 2017
In dit boek herinterpreteert David Onnekink de visie dat de Nederlandse veertigjarige oorlog (1672-1713) een strijd was tegen de expansiedrift van Lodewijk XIV.
3 februari 2017
Dit boek kijkt vanuit een interdiciplinair perspectief naar de functies van meertaligheid bij identiteisvorming in de 16e tot de 19e eeuw in Noord-Europa.
20 januari 2017
De opzienbarende uitkomst van digitaal onderzoek naar de auteur van het Wilhelmus toegelicht in een publicatie van het Meertens Instituut.
5 december 2016
Thijs Weststeijn, Eric Jorink en Frits Scholten passen voor het eerst de benadering van global art history toe op vroegmoderne Nederlandse kunst.
1 oktober 2016
In dit boek biedt Rita Schlusemann een comparatistische analyse van laatmiddeleeuwse liefdesromans in het licht van de Nederlands-Duitse cultuurtransfer.
10 mei 2016
Deze bundel onderzoekt het proces van groepsformatie door de productie en toe-eigening van liederen in verschillende regio’s in Europa.
Multilingualism in the Drama of Shakespeare and his Contemporaries
13 september 2015
Shakespeare en zijn vroegmoderne collega's in het licht van een bredere internationale en meertalige context.
1 juni 2015
In dit boek bespreekt Jongeneel ontmoetingen tussen protestantse christenen en andere godsdiensten en geloven in de periode van 1601 tot 1917.

Pagina's

RSS