De onderzoekers op het gebied van de vroegmoderne periode zijn georganiseerd binnen het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS, onderdeel van de faculteit Geesteswetenschappen). Het UCEMS heeft tot doel om de samenwerking en uitwisseling van ideeën te bevorderen tussen vroegmodernisten, zowel junior als senior onderzoekers, en om de organisatie van congressen over de vroegmoderne periode te faciliteren.

Vanuit verschillende disciplines richten onderzoekers binnen het UCEMS zich op vroegmodern Europa: geschiedenis, taal, literatuur, religie, filosofie, wetenschapsgeschiedenis, cartografie, beeldende kunst, muziek en toneel.

Nieuws

19 september 2017
In "Shakespeare Forever! Leven en mythe, werk en erfenis" schrijft Ton Hoenselaars op aanstekelijke wijze over een van de grootste auteurs ter wereld.
8 september 2017
Arnoud Visser, Nina Geerdink en Anna-Luna Post kregen een KNAW-subsidie toegekend voor het colloquium over reputatie in de vroegmoderne tijd.
Bron: Wikimedia Commons
28 juli 2017
Open Access tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC) biedt ruimte aan excellent academisch onderzoek naar alle aspecten van de vroegmoderne Lage Landen.
RSS

Agenda

Luthers studeerkamer in de Wartburg. Bron: Wikimedia Commons/Ingersoll
22 oktober 2017 14:00 - 15:00
De lezing biedt via de Lutherbijbel een blik op de verhouding tussen Luther en Erasmus.
© iStockphoto.com/peterhowell
2 november 2017 09:30 - 3 november 2017 17:00
 De workshop wordt georganiseerd door het Heloise - European Network on Digital Academic History en het Descartes Centre.
Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8635, 112r.
2 februari 2018
Voor dit congres over boekgeschiedenis (650-1600) worden researchmasterstudenten en promovendi uitgenodigd onderzoeksvoorstellen in te dienen tot 1 september.
RSS
vroegmodern Europa | natievorming en kolonialisme | intellectuele geschiedenis | economische en sociale geschiedenis | religie | literatuur | beeldende kunst | muziek | toneel | filosofie