Het Utrecht University Centre for Early Modern Studies (UUCEMS) is Nederlands grootste onderzoekscentrum voor de periode tussen ca. 1500 en 1800. Meer dan zestig onderzoekers uit verschillende vakgebieden werken met elkaar samen.

  • Nederlands grootste centrum voor onderzoek naar de periode tussen ca. 1500 en 1800
vroegmodern Europa | identiteit en beeldvorming | culturele industrie | kennissamenleving | visuele cultuur | taaldynamiek