De onderzoekers op het gebied van de vroegmoderne periode zijn georganiseerd binnen het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS, onderdeel van de faculteit Geesteswetenschappen). Het UCEMS heeft tot doel om de samenwerking en uitwisseling van ideeën te bevorderen tussen vroegmodernisten, zowel junior als senior onderzoekers, en om de organisatie van congressen over de vroegmoderne periode te faciliteren.

Vanuit verschillende disciplines richten onderzoekers binnen het UCEMS zich op vroegmodern Europa: geschiedenis, taal, literatuur, religie, filosofie, wetenschapsgeschiedenis, cartografie, beeldende kunst, muziek en toneel.

Nieuws

27 juni 2017
In 'Oudheid als ambitie' beschrijven Karl Enenkel & Koen Ottenheym hoe het verleden door vorsten, staten en steden in vroegmodern Europa werd gebruikt.
Gregoriusmis, schilderij onder het tekstbord. Montage van de opnamen met infraroodreflectografie (door Ige Verslype), Jacobikerk, Utrecht. Bron: verborgenschilderij.sites.uu.nl
20 juni 2017
Om hun jarenlange onderzoek naar een bijzonder schilderij in de Jacobikerk te kunnen weergeven in een boek, startten de onderzoekers een crowdfundingcampagne.
Bron: Wikimedia Commons/Koninklijke Bibliotheek
16 juni 2017
Sophie Reinders promoveerde dinsdag 13 juni cum laude, de handelseditie van haar proefschrift verscheen en haar promotieonderzoek was meermaals in de media.
RSS

Agenda

© iStockphoto.com/peterhowell
3 juli 2017 - 5 juli 2017
Van 3-5 juli 2017 organiseert de faculteit Geesteswetenschappen de vierde Digital Humanities Benelux conferentie.
Gezicht op het oude stadhuis van Utrecht, Jan Caspar Philips, naar Cornelis Pronk, 1756.  Bron: Rijksmuseum Amsterdam
24 augustus 2017 13:00 - 26 augustus 2017 17:00
Het doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen.
Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8635, 112r.
2 februari 2018
Voor dit congres over boekgeschiedenis (650-1600) worden researchmasterstudenten en promovendi uitgenodigd onderzoeksvoorstellen in te dienen tot 1 september.
RSS
vroegmodern Europa | natievorming en kolonialisme | intellectuele geschiedenis | economische en sociale geschiedenis | religie | literatuur | beeldende kunst | muziek | toneel | filosofie